Καταφύγιο ΣΕΟ – Λούκι Μύτικα – Κακόσκαλα – Ζωνάρια