Παλιόχωρα – Γκόλα Τσούκα – Πραματάρι – Στραβοπόταμος – Παρατηρητήριο