Ρωμαϊκό μονοπάτι – Καστανερή – Γκόλα Τσούκα – Ελευθεροχώρι