Χώρα – Τρούλος – Παναγιά – Πύργος – Ποταμιά – Γαλανή – Συκαμιά