ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ. Σ.Ε.Ο.

Αγαπητά μέλη του ΣΕΟ

Να σας ενημερώσουμε και για τους/τις αντιπροσώπους μας στην Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μπατζάκης Νικόλαος

Τσιακάλη Κατερίνα

Κελαντωνίδου Έφη

Αναπληρωματικά μέλη:

Ψωμάς Χαρίλαος

Κέρογλου Βασίλειος

 

Πειθαρχικό Συμβούλιο

    Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης

Γιαννικόπουλος Ανέστης

Διαμαντίδης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη:

Ζαγγελίδης Κοσμάς

Καρεκλάς Αναστάσιος

 

Εκφρασμένη πρόθεση του ΔΣ είναι να ενημερώνει τακτικά τα μέλη του ΣΕΟ για τις εξελίξεις σε όλα τα θέματα του Συλλόγου.

Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΕΟ

Ειρήνη Παντελίδου

 

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 06/18/21 5:14 ΜΜ