ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/1/2022

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

           

Θεσσαλονίκη, 20-01-2022

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου (άρθρο 22) και τις διατάξεις του Ν. 4726/2020  άρθρο 2 για τη συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση, επιβάλλεται τα μέλη να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο (ετήσια συνδρομή του χρόνου που διανύεται κατά την ημέρα της γενικής συνέλευσης).  Ο κατάλογος των μελών που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη σχετική δημοσίευση. Το ΔΣ αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων και τροποποιεί τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος οριστικός κατάλογος των μελών με δικαίωμα συμμετοχής δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο, το αργότερο έως την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.  Εν προκειμένω, η τελευταία μέρα κατά την οποία μπορεί να γίνει η πληρωμή της Συνδρομής, ώστε το μέλος του ΣΕΟ να έχει δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, είναι η Πέμπτη 27/1 (ώστε να υπάρξει το κατάλληλο περιθώριο για την Τραπεζική Ενημέρωση). Να σημειώσουμε ότι: αν κάποιο μέλος του ΣΕΟ δεν πληρώσει τη Συνδρομή του 2022 μέχρι και την Πέμπτη 27/1, μπορεί να παρακολουθήσει τη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ενεργού συμμετοχής σε αυτή και δεν θα μπορεί να ψηφίσει.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Γι αυτό καλούνται όλα τα μέλη να φροντίσουν για την τακτοποίηση της υποχρέωσής τους το συντομότερο.

Υπενθυμίζουμε τους αριθμούς λογαριασμών στους οποίους μπορεί να γίνει η κατάθεση της συνδρομής:

Εθνική               :             GR57 0110 2100 0000 2109 3050 256

Πειραιώς           :             GR26 0172 2110 0052 1110 4936 643

Αν η κατάθεση γίνει από κάποια άλλη Τράπεζα, θα επιβαρυνθούν τα μέλη με την αντίστοιχη προμήθεια της Τράπεζας αυτής.

Επίσης, η πληρωμή της Συνδρομής μπορεί να γίνει και στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Επισήμανση:  Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΟ θα οριστεί, εκτός από τους κανόνες του Καταστατικού μας, και από τα έκτακτα -λόγω πανδημίας-μέτρα που θα ανακοινώσει η Πολιτεία την εβδομάδα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης  (Θα γίνει εγκαίρως η σχετική ανακοίνωση, εφόσον εκδοθεί το αντίστοιχο ΦΕΚ).

Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοΓ.Σ.-  31-01-2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/1/2022

 

ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη ΓΣ της 31/1/2022

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΕΓΓΡ. ΠΛ.ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
162 ΡΟΪΔΟΥ ΗΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ            – 01-01-06 07-01-22
777 ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18-03-19 19-01-22
393 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 29-09-14 20-01-22
394 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 29-09-14 20-01-22
207 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06-10-03 20-01-22
265 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 10-06-09 20-01-22
317 ΤΣΙΑΚΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12-05-11 20-01-22
316 ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12-05-11 20-01-22
332 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14-03-12 20-01-22
181 ΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07-05-01 21-01-22

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 01/20/22 6:34 ΜΜ