ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ της 13-06-2021 του Σ.Ε.Ο.

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
της 13-06-2021 του ΣΕΟ

Επί συνόλου 137 ταμειακά τακτοποιημένων μελών ψήφισαν 97 και βρέθηκαν 97
ψηφοδέλτια, από τα οποία 92 έγκυρα, 5 άκυρα και 0 λευκά.

ΕΛΑΒΑΝ:

1) ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 76 (εβδομήντα έξι)

2) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 42 (σαράντα δύο)

ΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 56 (πενήντα έξι)

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 45 (σαράντα πέντε)

ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 43 (σαράντα τρείς)

ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 55 (πενήντα πέντε)

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44 (σαράντα τέσσερα)

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55 (πενήντα πέντε)

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 45 (σαράντα πέντε)

ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 48 (σαράντα οκτώ)

3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΛΑΝΤΩΝΙΔΟΥ ΕΦΗ 61 (εξήντα ένα)

ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 12 (δώδεκα)

ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 74 (εβδομήντα τέσσερα)

ΤΣΙΑΚΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 68 (εξήντα οκτώ)

ΨΩΜΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 15 (δέκα πέντε)

4) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 72 (εβδομήντα δύο)

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56 (πενήντα έξι)

ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 24 (είκοσι τέσσερα)

ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 (δέκα οκτώ)

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75(εβδομήντα πέντε)

ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Α) Ως Πρόεδρος ο Ελευθεριάδης Χρήστος

Β) Ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκλέγονται 8):

Ασαρίδου Ανατολή (56)

Μουσλόπουλος Σωτήρης (55)

Παντελίδου Ειρήνη (55)

Τσιρανίδου Κυριακή (48)

Γρηγοριάδης Γρηγόρης (45)

Σκουτέλης Πάρης (45)

Ξανθόπουλος Παναγιώτης (44)

Κακουλίδου Νίκη (43)

και ως αναπληρωματικό μέλος :

Αμοιρίδης Νίκος (42)

 

Γ) Ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (εκλέγονται 3):

Mπατζάκης Νίκος (74)

Τσιακάλη Κατερίνα (68)

Κελαντωνίδου Έφη (61)

και ως αναπληρωματικά μέλη :

Ψωμάς Χαρίλαος (15)

Κέρογλου Βασίλης (12)

 

Δ) Ως τακτικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου (εκλέγονται 3):

Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης (75)

Γιαννικόπουλος Ανέστης (72)

Διαμαντής Ιωάννης (56)

και ως αναπληρωματικά μέλη :

Ζαγγελίδης Κοσμάς (24)

Καρεκλάς Αναστάσιος (18)

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                                              Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος                                                                     1) Ερμιόνη Κεσίδου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜ 3622)                                                   2) Σωτηριάδου Nόπη

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 06/13/21 9:50 ΜΜ