Γενική Συνέλευση ΣΕΟ, 11 Μαρτίου 2024

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλατεία Αριστοτέλους 5

ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310-224710

Email: info@seoreivaton.gr

          Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με το άρθρο 22  παρ. 2 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00  στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  1. Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2023 (15/3/2023 έως 31/12/2023)
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2023 (από 1/1/2023 έως 31/12/2023).
  3. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Συζήτηση – Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025
  6. Έγκριση Πεπραγμένων του ΔΣ.
  7. Ανακήρυξη επίτιμων μελών από τη Γενική Συνέλευση (πρόταση ΔΣ- άρθρο7 παρ.5)
  8. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το ΔΣ

Σε περίπτωση μη απαρτίας , τα μέλη καλούνται σε νέα Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα (Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024) και στον ίδιο χώρο στις 18:30΄ μ.μ. και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης.

Στη συνέλευση ψηφίζουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα  μέλη, των οποίων ο κατάλογος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και  δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής στη Συνέλευση. Υπενθυμίζουμε πως  έχει ήδη σταλεί  μήνυμα με ανάλογο περιεχόμενο το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, με τις προβλέψεις του καταστατικού μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 02/22/24 11:22 ΜΜ