ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  13-06-202

  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  13-06-2021                                                  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών  των καταστατικών οργάνων του συλλόγου  στις 13  Ιουνίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στο θερινό κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΙΣ επί της οδού Λεωφ. Στρατού 11.  Σε περίπτωση μη απαρτίας  θα συνέλθει την 20 Ιουνίου ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα  και στον ίδιο χώρο .

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Προσφυγή Διαμαντή Παναγιώτη κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου για οριστική διαγραφή.
 3. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της 30-01-2020.
 1. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων έτους 2020 (από 01/1/2020 έως 31/12/2020)
 1. Οικονομικός απολογισμός έτους  2020 (από 1/1/2020 έως 31/12/2020).
 2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Συζήτηση – Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού  έτους 2021.
 5. Έγκριση ποσού εκταμιευθέντος για την κάλυψη υποχρεώσεων από 1/1-9/6/2021 λόγω παράτασης της θητείας των ΔΣ.
 6. Έγκριση διαγραφών μελών.
 7. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το ΔΣ.
 8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Α) Σύμφωνα με το καταστατικό  :

—  Δικαίωμα να παρίστανται έχουν όλα τα μέλη .

—  Δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν  μόνο τα ταμειακά ενήμερα         μέλη.

—  Δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα, για τα όργανα της διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου , εφόσον δεν αποκλείονται από τις διατάξεις κάποιου νόμου η του καταστατικού του συλλόγου  έχουν όλα τα μέλη.

—  Κάθε υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου τουλάχιστον επί πέντε (5) συνεχή έτη και δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη συνεχή θητεία. Μπορεί όμως να θέσει υποψηφιότητα για σύμβουλος.

—  Κάθε υποψήφιος για μέλος του ΔΣ πρέπει να είναι μέλος, ταμειακά πλήρως ενημερωμένος, να μην είναι μέλος άλλου παρεμφερούς συλλόγου και να έχει εγγραφεί στο Σύλλογο προ ενός τουλάχιστον έτους.

—   Όλα τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μέλη του Συλλόγου και να είναι ηλικίας άνω των 30 χρόνων.

 

B) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δ.Σ. έως πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τις εκλογές.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δίνονται οι παρακάτω οδηγίες, σύμφωνα με επιταγές της Πολιτικής Προστασίας, που ισχύουν τον χρόνο αυτής της αναγγελίας.

 

Για να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει :

1) να φοράνε μάσκες καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους, όπως και οι ομιλητές 

2) να έχουν (σε περίπτωση ζήτησης) μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους η να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test) η δοκιμασία RT-PCR τέστ. Για την προστασία των συμμετεχόντων  στη  συνέλευση,  τρεις ημέρες μετά την διεξαγωγή της συνιστάται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος  (self test). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο σύλλογος. Να ακολουθήσει μοριακό τέστ και σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος και πάλι να ειδοποιηθεί ο σύλλογος για ιχνηλάτηση επαφών.

Σε περίπτωση αλλαγής των οδηγιών θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 05/31/21 10:12 ΠΜ