ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 30-1-2019 και οι αρμοδιότητες των μελών του

μετά από απόφαση της πρώτης συνεδρίασης της  4/2/2019 έχει ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος                                 Γιαννικόπουλος Ανέστης

Αντιπρόεδρος                          Σκουτέλης Πάρης

Γεν.Γραμματέας                     Τσιακάλη Αικατερίνη

Ταμίας                                      Αρβανίτης Νίκος

Βοηθός Ταμία                         Κοταρίδου Σοφία

Έφορος Αναβάσεων              Γρηγοριάδης Γρηγόρης

Έφορος Αναρρίχησης           Γκάλιος Γεώργιος

Έφορος Υλικών Αναρ.          Αμοιρίδης Νικόλαος

Ειδική Γραμματέας               Ασαρίδου Ανατολή

Έφορος Καταφυγίων            Σκουτέλης Πάρης