ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης πήραμε την διαβεβαίωση ότι δεν απαιτούνται αποδεικτικά selftests για την συμμετοχή των μελών μας στη Γενική Συνέλευση της 13/6/2021 λόγω του ανοικτού χώρου.

Για την προστασία όλων μας θα πρέπει κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας στο χώρο να φοράμε μάσκες και να κρατάμε αποστάσεις.

 

Από το ΔΣ

 

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 06/8/21 7:31 ΜΜ