ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

      ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΣΗΜΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΟ) και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η επωνυμία του σωματείου  στα Αγγλικά είναι : Greek Mountaineering Club of Thessaloniki.

Ο ΣΕΟ Θεσσαλονίκης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου, τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, καθώς επίσης και από τους κανόνες και όρους του παρόντος Καταστατικού του και των Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. H ευρεία διάδοση, ανάπτυξη και εξύψωση της ορειβασίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός, ορειβατικό σκι και αναβάσεις υψηλού βουνού.
 2. Η προστασία της ορεινής φύσης και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
 3. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών-αθλητριών του για τη συμμετοχή τους σε αγώνες αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με το βουνό και την ορεινή φύση όπως ενδεικτικά ο αλπινισμός, η αναρρίχηση βράχου, το ορειβατικό σκι, η αγωνιστική αναρρίχηση και ο αγωνιστικός προσανατολισμός.
 4. Η ευρύτερη διάδοση και καλλιέργεια των γνώσεων αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην ορειβασία, την ορεινή φύση, τις δραστηριότητες στο βουνό. Επίσης, η καλλιέργεια αξιών, ήθους, αισθήματος κοινότητας, αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου αλλά και μεταξύ των μελών της ορειβατικής κοινότητας γενικότερα. Η καλλιέργεια πολιτιστικών και πνευματικών αξιών και γενικά η εξασφάλιση ποιοτικά καλύτερης ζωής.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την πραγματοποίση των σκοπών του ο Σύλλογος:

 1. Οργανώνει Σχολές ορειβασίας, αναρρίχησης βράχου, ορειβατικού σκι. Επίσης μπορεί να διοργανώσει και άλλες Σχολές σχετικές με τις δραστηριότητές του, με σκοπό την τεχνική κατάρτιση των μελών και φίλων του, καθώς επίσης και Συνέδρια, Ημερίδες, Διαλέξεις και Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις σχετικές με τους σκοπούς του.
 2. Πραγματοποιεί τακτικές ορειβατικές αναβάσεις, αναρριχήσεις βράχου, διασχίσεις, διαδρομές ορειβατικού σκι, ασκήσεις προσανατολισμού, αποστολές αναβάσεων σε βουνά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 3. Διοργανώνει ορειβατικές εκδρομές στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 4. Προβαίνει στην κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών καταφυγίων και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία αυτών, δύναται δε να τα εκμισθώνει με απόφαση του Δ.Σ.
 5. Οργανώνει αθλητικό τμήμα για την ανάπτυξη των αθλητικών ορειβατικών ικανοτήτων των μελών του και για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες αγωνιστικής αναρρίχησης, αναρρίχησης βράχου, ορειβατικού σκι και όσων αθλημάτων τυχόν προστεθούν στις δραστηριότητες του Συλλόγου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,το οποίο δύναται να αποφασίζει την ίδρυση νέων αθλητικών τμημάτων.

.6. Δημιουργεί και συντηρεί βιβλιοθήκη με έντυπα ορειβατικού και μορφωτικού περιεχομένου, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες, αρχεία με πληροφορίες και υλικό σχετικό με τους σκοπούς του Συλλόγου. Επίσης δημιουργεί και συντηρεί  ιστοσελίδα και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Πραγματοποιεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, οδοσημάνσεις και ανάλογα τεχνικά έργα που διευκολύνουν την εκτέλεση των συναφών προς την ορειβασία δραστηριοτήτων και αθλημάτων.
 2. Εκδίδει περιοδικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) για την ενημέρωση των μελών και φίλων του γύρω από τις δραστηριότητες του Συλλόγου και γενικά για τα ορειβατικά δρώμενα στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Προβαίνει σε εκδόσεις ορειβατικού περιεχομένου, σε διαλέξεις, προβολές διαφανειών, εκθέσεις φωτογραφιών, δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Συμμετέχει σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα προαγωγής της ορειβασίας και διατηρεί σχέσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς με το Σύλλογο.
 3. Οργανώνει εθελοντικές ομάδες παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις ορειβατικών ή άλλων ατυχημάτων, προστασίας δασών από πυρκαγιές και συμβάλλει γενικά στη διαφύλαξη του δασικού πλούτου της χώρας.
 4. Καλλιεργεί και προάγει την ανιδιοτέλεια, τον εθελοντισμό, την ισοτιμία, την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, τη συμμετοχή στη δράση, τις αποφάσεις και τις υποχρεώσεις του Συλλόγου, τη συνεργασία, την κοινοτική και συλλογική κοινωνική ζωή. Όλα αυτά τα πολύτιμα ιδεώδη οφείλουν να πλαισιώνουν και την ορειβατική δράση.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί για Σήμα του την απεικόνιση του αγριοκάτσικου του Ολύμπου το οποίο με στραμμένο το κεφάλι στέκεται πλάγια σε βράχο με φόντο τις κορυφές του Ολύμπου, Στεφάνι και Μύτικα.
 2. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική. Στο κέντρο της απεικονίζεται το Σήμα του και κάτω από αυτό αναγράφεται το έτος ίδρυσής του (1957). Στην περιφέρεια του κύκλου που περιβάλλει το Σήμα αναγράφονται οι λέξεις: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Την κινητή και ακίνητη περιουσία του ΣΕΟ αποτελούν όλα όσα βρίσκονται στην κατοχή του σήμερα, αλλά και όσα στο μέλλον αποκτηθούν ή δημιουργηθούν από αυτόν.

Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό του.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η τότε υπάρχουσα περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Τα σημερινά περιουσιακά στοιχεία του ΣΕΟ είναι τα εξής:

 

 1. Κινητή περιουσία είναι:

Tα έπιπλα, τα σκεύη, ο μηχανογραφικός εξοπλισμός και το σχετικό λογισμικό, οι μηχανικές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα βιβλία, τα περιοδικά, οι χάρτες, οι φωτογραφίες, οι πίνακες ζωγραφικής, το αθλητικό, ορειβατικό και αναρριχητικό υλικό, τα αναμνηστικά και αθλητικά κύπελλα, μετάλλια και αντικείμενα. Επίσης, κάθε άλλο αντικείμενο όπως αναλυτικά περιγράφεται στο βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και στα σχετικά βιβλία που τηρούνται από το Σύλλογο.

 

ΙΙ. Ακίνητη περιουσία είναι:

 1. Το Εντευκτήριό του στην Πλατεία Αριστοτέλους 5.
 2. Το διαμέρισμα στην Πλατεία Αριστοτέλους 5.
 3. Το ορειβατικό Καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης» στην τοποθεσία Οροπέδιο των Μουσών του Ολύμπου, σε υψόμετρο 2700 μέτρων.
 4. Το ορειβατικό Καταφύγιο στο βουνό Χορτιάτης σε υψόμετρο 1000 μέτρων.
 5. Τρεις (3) δεξαμενές νερού στο Οροπέδιο των Μουσών του Ολύμπου.
 6. Η αποθήκη-παράρτημα του Καταφυγίου Χορτιάτη σε παρακείμενη θέση.
 7. Η Γεώτρηση που έγινε από το ΣΕΟ στο κτήμα του, στο Χορτιάτη.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συλλόγου είναι:

 1. Η ετήσια συνδρομή των μελών.
 2. Τα έσοδα από τις εκδρομές και αναβάσεις, αλλά και από τις άλλες δραστηριότητες που διοργανώνει ο Σύλλογος.
 3. Τα έσοδα από τα Καταφύγια.
 4. Τα έσοδα από εκδόσεις του Συλλόγου
 5. Τα έσοδα από Συνεστιάσεις, Χορούς και άλλες Εκδηλώσεις.
 6. Δωρεές μελών και μη μελών.
 7. Κρατικές, Δημοτικές και λοιπές επιχορηγήσεις.
 8. Τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.

Κάθε χρηματικό ποσό εισπράττεται με αριθμημένες, έντυπες και διπλότυπες αποδείξεις υπογεγραμμένες από τον/την Ταμία και σφραγισμένες με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Δωρεές και Κληροδοτήματα προς στο Σύλλογο γίνονται δεκτά μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

                                                              ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι φίλοι-φίλες του βουνού, της ορεινής Φύσης και της ορειβασίας και εφόσον έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και αγάπη για το Σύλλογο και για τους επιδιωκόμενους Σκοπούς από αυτόν και αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις Αρχές του Συλλόγου και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το Νόμο και το Καταστατικό.
 2. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης προς το ΔΣ, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/νης ότι δεν είναι μέλος άλλου Σωματείου παρεμφερούς με το Σύλλογο.

Το ΔΣ εξετάζει την αίτηση εγγραφής και την εγκρίνει ή όχι μέσα σε εξήντα (60) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή , η έγκριση του ΔΣ θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια παρασχεθεί και ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά από την υποβολή της αίτησης. Το ΔΣ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης.

 1. Κατ’ εξαίρεση οι αθλητές/αθλήτριες των αθλημάτων της ορειβασίας, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι και αγωνιστικού προσανατολισμού μπορούν να εγγράφονται ως μέλη εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους. Επίσης αυτό ισχύει και για τους/τις διακόψαντες την ιδιότητα του/της αθλητή/αθλήτριας.
 2. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των επίτιμων, μετά από πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
 3. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και μετά από πρόταση του ΔΣ, πρόσωπα τα οποία πρόσφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σύλλογο και γενικά στην ορειβασία.
 4. Όλα τα μέλη του Συλλόγου, εκτός από τα επίτιμα, πληρώνουν ετήσια συνδρομή που προτείνεται από το ΔΣ και επικυρώνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση. Η συνδρομή μπορεί να πληρώνεται και σε δόσεις. Το ΔΣ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να καθορίσει μικρότερη συνδρομή για ορισμένες κατηγορίες μελών. Επίσης, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου μέλους, το ΔΣ μπορεί να το απαλλάξει από τη συνδρομή για ορισμένο χρονικό διάστημα εφόσον κρίνει ότι συντρέχει σοβαρός λόγος για την απαλλαγή αυτή.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται τυχόν αλλαγές στα ποσά ειδικών ή έκτακτων δαπανών του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

 

1.Αθλητής/τρια του Σωματείου αναγνωρίζεται ο/η κάτοχος δελτίου αθλητή/τριας, το οποίο εκδίδει η οικεία Ομοσπονδία του αθλήματός του/της , αφού υποβάλει ο ίδιος/η ίδια , ή σε περίπτωση ανηλίκου/ης ο έχων/η έχουσα τη γονική του/της μέριμνα, σχετική αίτηση εγγραφής αθλητή/αθλήτριας προς το Σωματείο.

Η συμμετοχή αθλητή/τριας σε αγώνες επιτρέπεται μόνο αν κατέχει το παραπάνω δελτίο και την κατά νόμο απαιτούμενη κάρτα υγείας αθλητή/τριας θεωρημένα για την αντίστοιχη αγωνιστική περίοδο.

 1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών/τριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή καταγράφεται σε κάρτα υγείας που εκδίδει και ανανεώνει η Ομοσπονδία του αντίστοιχου αθλήματος. Η κάρτα αποτελεί αυτοτελές έγγραφο , ανεξάρτητο από το δελτίο αθλητικής ιδιότητας, είναι προσωπικό έγγραφο του/της αθλητή/τριας και βρίσκεται αποκλειστικά στην κατοχή του/της. Θεωρείται από γιατρό σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία και ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της.
 2. Μετεγγραφή αθλητών/τριών μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται στον οικείο κανονισμό της Ομοσπονδίας. Επιτρέπεται η εγγραφή ή μετεγγραφή στη δύναμη του σωματείου αλλοδαπών ή ομογενών αθλητών/τριών υπό την προϋπόθεση τήρησης των κανονισμών της οικείας Ομοσπονδίας, των κανονισμών των διεθνών Ομοσπονδιών και των ισχυουσών διατάξεων του νόμου.
 3. Επιτρέπεται σε αθλητή/τρια να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο , εφόσον αυτό δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του οικείου αθλήματος, τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας, της αντίστοιχη διεθνούς Ομοσπονδίας ή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι ανωτέρω συμβάσεις υποβάλλονται στο Σωματείο , στην οικεία Ομοσπονδία για έγκριση εντός προθεσμίας δεκαπέντε( 15) ημερών από τη σύναψή τους και υποβάλλονται με μέριμνα της οικείας Ομοσπονδίας στον αρμόδιο φορέα (σήμερα ΑΑΔΕ). Αν δεν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις η σύμβαση είναι ανίσχυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
 4. Οι αθλητές/τριες οφείλουν να ενημερώνονται και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. και  της οικείας Ομοσπονδίας σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους από το Σύλλογο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
 2. Διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου:

α. Μέλη που αποχώρησαν με δική τους θέληση την οποία δήλωσαν με γραπτή αίτησή τους και εφόσον η αίτηση διαγραφής τους εγκρίθηκε από το ΔΣ.

β. Μέλη που δεν πλήρωσαν, για οποιονδήποτε λόγο, τη  συνδρομή τους για 12 μήνες.  Σε αυτήν την περίπτωση δίνεται ένα επιπλέον περιθώριο ενός τριμήνου προκειμένου να γίνει η πληρωμή της συνδρομής αυτής, ειδάλλως η διαγραφή των μελών που δεν πλήρωσαν  γίνεται αυτοδίκαια από το ΔΣ (δεν χρειάζεται επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση) και χωρίς υποχρεωτική ενημέρωσή τους. Αν μέλος έχει διαγραφεί λόγω αυτής της αιτίας (δηλαδή ότι δεν έχει πληρώσει για ένα χρόνο τη συνδρομή του), δεν μπορεί να ξαναγραφεί στο Σύλλογο παρά μετά τη παρέλευση ενός έτους.

 1. Διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου (αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 20) τα μέλη που κατ’ επανάληψη:

α. Παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου, τους διάφορους κανονισμούς του καθώς και τους σχετικούς με τον αθλητισμό νόμους.

β. Ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους του Συλλόγου.

 1. Διαγράφονται, κατόπιν πρότασης του ΔΣ και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μέλη των οποίων η συμπεριφορά τους είναι επιβλαβής για το Σύλλογο και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του.

Το μέλος που διαγράφηκε κατόπιν απόφασης του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής του να προσφύγει ενώπιον του /της Προέδρου Πρωτοδικών εαν η διαγραφή έγινε αντίθετα με τους όρους του Καταστατικού ή δεν συνέτρεχαν γι’ αυτή σημαντικοί λόγοι.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση:

 1. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού καθώς και τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
 2. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων της Διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου.
 3. Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.
 4. Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο.
 5. Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στα Καταφύγια, στο βουνό και στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει ο Σύλλογος.
 6. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν δικαίωμα:

 1. Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Συλλόγου και να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από το παρόν Καταστατικό.
 2. Να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις (μόνο τα ταμειακά ενήμερα μέλη).
 3. Να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου, εφόσον δεν αποκλείονται από τις διατάξεις κάποιου νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.
 4. Το Δ.Σ. δύναται με απόφαση του να αποφασίζει για τη χορήγηση ειδικών προνομίων στα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη ( ενδεικτικά: έκπτωση στο ναύλο, προτεραιότητα στις δηλώσεις συμμετοχών, κτλ) ως αναγνώριση της συνέπειάς τους και της αφοσίωσής τους προς το Σύλλογο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 

 1. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του σωματείου:

(α) Όποιος/α δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

(β) Όποιος/α έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος/α έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του  νόμου 2725/1999 όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του Ν. 2725/1999, ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

(γ) Όποιος/α δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του/της και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

(δ) Όποιος/α έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999 με τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος,Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Φ.Ι.Π.Η.Δ.) με στέρηση της φίλαθλης ιδιότητος του/της και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη, το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι/ες συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι/ες εταίροι, είτε ως διαχειριστές/ριες Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή της παράδοσης του έργου αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές/ριες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές/ριες και εφαρμοστές/ριες μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές/ριες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 2. Οι εν ενεργεία διαιτητές/ριες ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές/ριες του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου εφόσον αυτό καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο/η εν ενεργεία προπονητής/ρια ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος του σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής/αθλήτρια, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές/ριες, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές/ριες, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές/ριες, καθώς και όσοι/ες, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος/α καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή/ριας, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής/ρια», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.
 3. Οι εν ενεργεία διαιτητές/ριες, κριτές, χρονομέτρες και όσοι/ες άλλοι/ες συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους/τις διαιτητές/ριες και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
 4. Αθλητής/Αθλήτρια μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του/της σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές/ριες των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές/ριες των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο, εφόσον αυτό καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές/ριες των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.

 1. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.  Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το/τη Γενικό/ή Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Δεν επιτρέπεται στα μέλη να προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα εντός του Εντευκτηρίου ή των Καταφυγίων του Συλλόγου ή κατά τη διάρκεια εκδρομών και αναβάσεων του Συλλόγου.
 3. Δεν επιτρέπεται στα μέλη, χωρίς τη συναίνεση του ΔΣ, να εκπροσωπούν μόνιμα ή πρόσκαιρα άλλους Συλλόγους που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το ΣΕΟ σε συνεδριάσεις, συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις ή οποιεσδήποτε εκδηλώσεις Συλλόγων ή ομάδας Συλλόγων ή Ομοσπονδιών και εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο.

  

                           

 

                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

                                                   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα Διοικητικά και Λειτουργικά Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. To Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΙ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΙΙΙ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΙV. Η Γενική Συνέλευση

 

Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και το αξίωμά τους θεωρείται τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης και διαμονής για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους και μόνο για υποθέσεις του Συλλόγου.

 

Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΚΛΟΓΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 έως 29 του παρόντος καταστατικού.
 2. Κάθε υποψήφιος-υποψήφια πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου τουλάχιστον για ένα έτος, να είναι ταμειακά πλήρως τακτοποιημένος-η και να μην είναι μέλος άλλου παρεμφερούς Συλλόγου.
 3. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες Σύμβουλοι και Πρόεδροι περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο.

4.Κάθε υποψήφιος/α οφείλει να δηλώσει την υποψηφιότητά του/της πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τις εκλογές. Πιστοποιείται η εγκυρότητα κάθε υποψηφιότητας και τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες αναρτάται, εντός των εντευκτηρίων,  ο πίνακας των υποψηφίων .

 1. Οι τρεις επόμενοι-ες από τους/τις εκλεγέντες/εκλεγείσες ως τακτικά μέλη της Διοίκησης, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Η αντικατάσταση των παραιτουμένων ή εκπιπτόντων από το αξίωμά τους τακτικών μελών του ΔΣ γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας τους στις αρχαιρεσίες.
 2. Αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ, μετά και την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών μειώνεται (λόγω παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα) σε λιγότερο από πέντε (5) μέλη, τότε το ΔΣ θεωρείται ότι πραιτήθηκε και τη Διοίκηση την αναλαμβάνει προσωρινά η Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία υποχρεώνεται να συγκαλέσει εντός τριάντα (30) ημερών έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης.
 3. Η θητεία του ΔΣ είναι διετής και αρχίζει από την ανακήρυξη της εκλογής του από την Εφορευτική Επιτροπή. Η ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του ξεκινά με την παραλαβή της Διοίκησης από το προηγούμενο ΔΣ που επιβάλλεται να γίνει μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πρώτη Συνεδρίαση.
 4. Ο/Η Πρόεδρος του ΔΣ δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για Πρόεδρος για τρίτη σε σειρά θητεία. Έχει όμως δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για Σύμβουλος.
 5. Το ΔΣ μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, με ευθύνη του/της Προέδρου, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα. Εκλέγει μεταξύ των μελών του Αντιπρόεδρο, Γενικό/ή Γραμματέα, Ταμία. Για την εκλογή αυτών απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Επίσης εκλέγονται: Ειδικός/ή Γραμματέας, έφορος Εκδρομών και Αναβάσεων, Έφορος Αναρρίχησης, Έφορος Καταφυγίων, καθώς και τα λοιπά όργανα της Διοίκησης. Για την εκλογή αυτών απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.
 6. Το ΔΣ μετά την συγκρότησή του σε Σώμα παραλαμβάνει από το απερχόμενο ΔΣ τις σφραγίδες, τα βιβλία της Γραμματείας και του Ταμείου, τα διάφορα αρχεία καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, όπως αυτά καταγράφονται στα οικεία βιβλία. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται Πρακτικό και υπογράφεται από τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς. Για την παράδοση και παραλαβή του Ταμείου συντάσσεται ιδιαίτερο Πρακτικό στα θεωρημένα φύλλα του Ταμείου μετά το κλείσιμο του τρέχοντα μήνα των εκλογών όταν αυτές γίνονται στο τέλος αυτού, ή του προηγούμενου, όταν αυτές γίνονται στις αρχές του.
 7. Το ΔΣ μπορεί να εκλέξει μέχρι δύο (2) ακόμη μέλη, «αριστίνδην» μέλη, με εμπειρία και ειδικές γνώσεις για τα ζητήματα του Συλλόγου, με κύρος και διάθεση να βοηθήσουν στην επιτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών του Συλλόγου. Μπορούν να συμμετέχουν στις Συνεδριάσεις του ΔΣ και να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Αριστίνδην μέλη δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη τα οποία είχαν βάλει υποψηφιότητα κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου και δεν εκλέχθηκαν. Η θητεία των αριστίνδην μελών λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του ΔΣ. Τα αριστίνδην μέλη εκλέγονται με την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του ΔΣ. Αποκλείεται η εκλογή τους σαν όργανα της Διοίκησης σε τυχόν ανασυγκρότηση του ΔΣ.
 8. Μέλος του ΔΣ δεν μπορεί να οργανώνει χωρίς τη συγκατάθεση του ΔΣ ατομικές εκδρομές αμοιβόμενες ή όχι, είτε συνεργαζόμενο για το σκοπό αυτό με άλλα μέλη ή μη μέλη του Συλλόγου, είτε με εκδρομικά ή άλλα ορειβατικά -ή παρεμφερή- Σωματεία, είτε με ταξιδιωτικά Πρακτορεία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω εκπίπτει αυτοδίκαια από μέλος του ΔΣ.
 9. Δεν μπορεί να είναι υποφήφιο για το αξίωμα του Προέδρου ή για άλλη διοικητική θέση μέλος του Συλλόγου που έχει καταδικαστεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου βάσει των περιπτώσεων του άρθρου 21, παράγραφος 2, εδάφιο δ του παρόντος Καταστατικού για όσο χρόνο ορίζει η ίδια η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όχι όμως για διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.
 10. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.
 11. Το ΔΣ μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να αποφασίσει τη θέσπιση της «εφορίας αγωνιστικών τμημάτων» και να ορίσει τις αρμοδιότητες του/της εφόρου αγωνιστικών τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εν λόγω τμημάτων, στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των οικονομικών δυνατοτήτων του Συλλόγου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ

 1. Το ΔΣ συνεδριάζει όσες φορές παρίσταται ανάγκη μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση τουλάχιστον τριών μελών του ΔΣ.
 2. Το ΔΣ μπορεί να συστήσει τριμελές Προεδρείο για τη διεκπεραίωση ζητημάτων τρέχουσας φύσης που ανακύπτουν στο χρονικό διάστημα μεταξύ των Συνεδριάσεων. Θέματα τα οποία συνεπάγονται οικονομικές επιβαρύνσεις ή επισύρουν έννομες συνέπειες για το Σύλλογο δεν διεκπεραιώνονται από αυτό το Προεδρείο, αλλά συζητιούνται στη Συνεδρίαση του ΔΣ. Οι αποφάσεις του Προεδρείου αυτού υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ.
 3. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων είναι μυστική.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εφόσον η ψηφοφορία είναι μυστική και υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.

 1. Μέλος του ΔΣ που απέχει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) κατά σειρά τακτικές Συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το έχον σειρά αναπληρωματικό μέλος.
 2. Μέλος του ΔΣ που του επιβλήθηκε ποινή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλη από σύσταση, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξιώμά του.
 3. Τα μέλη του ΔΣ δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την απουσία τους ή και κατά την παρουσία τους εφόσον διαφώνησαν και η διαφωνία τους διατυπώθηκε στα πρακτικά.
 4. Τα πρακτικά κάθε Συνεδρίασης διαβάζονται και επικυρώνονται στην επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ και πριν από κάθε άλλη συζήτηση και υπογράφονται από τα παρόντα (κατά την Συνεδρίαση την οποία αφορούν τα εν λόγω Πρακτικά), μέλη του ΔΣ. Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Γενικός/ή Γραμματέας είναι υπεύθυνοι/ες για την ακριβή τήρησή των πρακτικών.
 5. Στις Συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να παρίστανται, κατόπιν πρόσκλησης, και απλά μέλη του Συλλόγου, εφόσον μπορούν να βοηθήσουν το έργο του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το ΔΣ διοικεί το Σύλλογο βάσει των διατάξεων του Νόμου, του Καταστατικού, και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, την εκτέλεση των οποίων επιμελείται. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Συλλόγου, διορίζει τη Συντακτική Επιτροπή του εκδιδόμενου από το Σύλλογο περιοδικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού), εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής μελών, προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων με τρίτους για την ανάθεση σε αυτούς της μελέτης, εκτέλεσης και επίβλεψης διαφόρων τεχνικών έργων και της προμήθειας διαφόρων υλικών, λαμβάνοντας πάντα τα προσφορότερα μέτρα για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συλλόγου.
 2. Ειδικότερα, για την ανάθεση έργων μεγάλης σχετικά αξίας ή για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ή διαχείρισης εγκαταστάσεων του Συλλόγου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρέπει να προηγείται προκήρυξη διαγωνισμού. Ως προς το είδος του διαγωνισμού, την προθεσμία υποβολής προσφορών κ.τ.λ., το ΔΣ δε δεσμεύεται, όμως στους προκηρυσσόμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς πρέπει να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα. Σε καμμία πάντως περίπτωση δεν είναι δυνατή η ανάθεση της εκτέλεσης και της επίβλεψης του έργου από το ίδιο πρόσωπο.
 3. Για την καλύτερη διεξαγωγή των υποθέσεων του Συλλόγου το ΔΣ μπορεί να συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές από μέλη του, στις οποίες θα προΐστανται μέλη του ΔΣ.
 4. Το ΔΣ μπορεί, με πρόταση του/της Προέδρου, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του ΔΣ, να απονέμει ηθικές αμοιβές και διακρίσεις σε μέλη του Συλλόγου τα οποία επέδειξαν εξαιρετικό ζήλο, εργατικότητα, ήθος, ή γενικά με τη δραστηριότητά τους και το έργο τους συνετέλεσαν στην πρόοδο και την προβολή του Συλλόγου.
 5. Το ΔΣ παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις που κατά την κρίση του είναι αξιόποινες. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να λάβει διοικητικά μέτρα. Eνδεικτικά, το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει τον προσωρινό αποκλεισμό του μέλους από τις δραστηριότητες του Συλλόγου μέχρι την απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου.
 6. Μέλος του ΔΣ στερείται του δικαιώματος ψήφου για θέμα που αφορά το ίδιο.
 7. Το ΔΣ έχει δικαίωμα να αναθέτει πρόσθετες αρμοδιότητες σε μέλος του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ι. Ο/Η Πρόεδρος:

 1. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις με φυσικά ή νομικά Πρόσωπα, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και των Δικαστικών Αρχών.
 2. Προγραμματίζει και ασκεί τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου.
 3. Διαμορφώνει τους γενικούς στόχους και την πολιτική του Συλλόγου όπως αυτά εκφράζονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ΔΣ και ασκεί εποπτεία σε όλα τα πεδία δράσης του Συλλόγου.
 4. Διευθύνει τις Συνεδριάσεις του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι της εκλογής Προεδρείου.
 5. Δύναται να προεδρεύει σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 6. Εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα τα οποία επιλέγει ο/η ίδιος/ίδια ή του/της υποβάλλονται από άλλα μέλη του ΔΣ και θέτει αυτά σε ψηφοφορία.
 7. Συντονίζει τη δράση των μελών του ΔΣ και των επιτροπών και τμημάτων του Συλλόγου. Μπορεί να συμμετέχει σε Συνεδριάσεις των διαφόρων επιτροπών και τμημάτων του Συλλόγου ως Πρόεδρός τους, ανεξάρτητα αν είναι μέλος των επιτροπών αυτών.
 8. Εποπτεύει την τήρηση των όρων του Καταστατικού.
 9. Υπογράφει Πρακτικά Συνεδριάσεων ευθυνόμενος/η για την ακρίβεια αυτών, συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις, εξερχόμενα έγγραφα, επιταγές, γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμής, καθώς και όλα τα παραστατικά έγγραφα του Ταμείου, όντας συνυπεύθυνος /η μαζί με τον/την Ταμία απέναντι στο Νόμο.

Επιπλέον προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του σωματείου, στη διενέργεια αναλήψεων, στη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με κωδικούς τους οποίους παραχωρεί η τράπεζα στο Σωματείο και για την τήρηση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η.

 1. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και κάθε άλλου θέματος που αφορά το Σύλλογο.
 2. Εποπτεύει την καλή λειτουργία των προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Συλλόγου και συντονίζει τη χρήση τους από τα μέλη του ΔΣ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων και πληροφοριών του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Επίσης είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση και το περιεχόμενο της σελίδας του σωματείου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 3. Αν η θέση του/της Προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο/η νέος/α Πρόεδρος εκλέγεται  με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των Συμβούλων, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον/την πρώτο/η μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο.

 

ΙΙ. Ο/Η Αντιπρόεδρος:

 1. Αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο όταν αυτός/ή κωλύεται και τον/την αντικαθιστά όταν απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
 2. Ασκεί γενική εποπτεία επί των οικονομικών του Συλλόγου και εισηγείται τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αύξηση των πόρων του.
 3. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του/της αναθέτει το ΔΣ.

 

ΙΙΙ. Ο /Η Γενικός/ή Γραμματέας:

 1. Εκπροσωπεί, μαζί με τον/την Πρόεδρο, το Σύλλογο στις προς τα έξω σχέσεις του με φυσικά ή νομικά Πρόσωπα, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και των Δικαστικών Αρχών. Η δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί, με απόφαση του ΔΣ, και σε άλλο μέλος του ΔΣ ή σε νομικό Σύμβουλο.
 2. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλου θέματος που αφορά το Σύλλογο και τις δραστηριότητές του. Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και τη συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο. Τηρεί Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 3. Υπογράφει Πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις, εξερχόμενη αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο μη διαχειριστικό, με δεύτερη υπογραφή.
 4. Φυλάσσει το Αρχείο του Συλλόγου, τα διοικητικά βιβλία και τις σφραγίδες του Συλλόγου.
 5. Μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του ΔΣ για τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριάσεων του ΔΣ αλλά και των Γενικών Συνελεύσεων.
 6. Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου, σε συνεργασία με άλλα μέλη του ΔΣ, τον απολογισμό των πεπραγμένων και τον υποβάλλει στο ΔΣ στη Συνεδρίαση του Δεκεμβρίου για έγκριση ή/και τροποποίηση.
 7. Τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του ΔΣ και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 8. Ενημερώνει, στις τακτικές Συνεδριάσεις, το ΔΣ, για τις διοικητικές δραστηριότητες του Συλλόγου, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του/της, καθώς και για την υλοποίηση ή όχι των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και κάνει τις σχετικές εισηγήσεις.
 9. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας και των γραφείων του Συλλόγου.
 10. Μεριμνά για την καλή λειτουργία, προστασία και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού καθώς και των άλλων μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκρονικών συσκευών.
 11. Φροντίζει για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.
 12. Δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.
 13. Τηρεί το γενικό αρχείο του Συλλόγου, το σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές του.
 14. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του/της αναθέτει το ΔΣ.

 

ΙV. Ο/Η ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Αναπληρώνει το/τη Γενικό/ή Γραμματέα όταν αυτός/ή κωλύεται και τον/την αντικαθιστά όταν απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
 2. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και διατήρηση των επίπλων, σκευών, ζωγραφικών πινάκων, βιβλίων, περιοδικών, χαρτών, φωτογραφιών, αναμνηστικών και αθλητικών κυπέλλων, μεταλλίων και αντικειμένων, καθώς και κάθε άλλου ιστορικού, αρχειακού και έντυπου υλικού.
 3. Δημιουργεί και διατηρεί αρχείο σχετικό με την κινητή περιουσία του Συλλόγου (εκτός των υλικών που χρησιμοποιούνται για την ορειβασία).
 4. Μεριμνά για τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης.
 5. Έχει την κύρια ευθύνη λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
 6. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν προστασία της ορεινής φύσης (δημοσιεύματα, ενέργειες, κ.ά.).
 7. Ενημερώνει στις τακτικές Συνεδριάσεις το ΔΣ για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του/της και εισηγείται σχετικά.
 8. Εισηγείται προς το ΔΣ τον προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων και φροντίζει για την προβολή τους. Επίσης, διατηρεί αρχείο των εκδηλώσεων και συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 9. Είναι υπεύθυνος/η για την καλαισθησία και την ευταξία του Εντευκτηρίου.
 10. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του/της αναθέτει το ΔΣ.

 

 1. O/H ΤΑΜΙΑΣ
 2. Διαχειρίζεται την ταμειακή περιουσία του Συλλόγου.
 3. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.
 4. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία, αρχεία και (μηχανογραφικές) λογιστικές καταστάσεις και υπογράφει με δεύτερη υπογραφή γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμής, επιταγές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση.
 5. Επιμελείται του Μητρώου Μελών και της είσπραξης των συνδρομών των μελών και των λοιπών πόρων του Συλλόγου.
 6. Υποβάλλει προς έγκριση, σε κάθε Συνεδρίαση του ΔΣ, τις προβλεπόμενες δαπάνες και πληρωμές.
 7. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το ΔΣ το ισοζύγιο του μήνα και στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του ΔΣ καθώς και τον ισολογισμό του Συλλόγου.
 8. Καταρτίζει έγκαιρα, σε συνεργασία με άλλα μέλη του ΔΣ και σύμφωνα με την πολιτική και τους γενικούς στόχους του Συλλόγου τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τον υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση/τροποποίηση.
 9. Υποβάλλει έγκαιρα προς έγκριση από το ΔΣ απολογισμούς επιχορηγήσεων και εμπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Ομοσπονδίες, Γ.Γ.Α. και Δ.Ο.Υ.
 10. Υποβάλλει κατάλογο των μη ταμειακά ενημερωμένων μελών και εισηγείται τη διαγραφή τους σύμφωνα με το Καταστατικό.
 11. Μπορεί να προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από τράπεζες και άλλους οργανισμούς κατόπιν απόφασης του ΔΣ και της σχετικής εξουσιοδότησης, αναφερομένου του ποσού που θα αναληφθεί.
 12. Διαχειρίζεται το Ταμείο του Συλλόγου και υποχρεούται να καταθέτει σε τράπεζα/τράπεζες της Θεσσαλονίκης, επιλογής του ΔΣ, στο όνομα του ΣΕΟ, τα ποσά που υπερβαίνουν το οριζόμενο από το ΔΣ ποσό που κρατά για μικροέξοδα.
 13. Αν ο/η Ταμίας χρειαστεί να λείψει ή κωλύεται για κάποιο λόγο αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
 14. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του/της αναθέτει το ΔΣ.

 

 1. O/H ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ:
 2. Συντάσσει συνοπτικά το ετήσιο πρόγραμμα εκδρομών και αναβάσεων και μετά τον ορισμό των αρχηγών εισηγείται την έγκριση ή τροποποίησή του από το ΔΣ.
 3. Συντάσσει το λεπτομερές πρόγραμμα των εκδρομών και αναβάσεων και το υποβάλλει προς έγκριση στο ΔΣ.
 4. Προβαίνει σε ναύλωση λεωφορείων και εξεύρεση καταλυμάτων για διανυκτερεύσεις.
 5. Καθορίζει το ναύλο της εκδρομής στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.
 6. Εισπράττει τις προκαταβολές των συμμετεχόντων μελών στις εκδρομές, προετοιμάζει την κατάσταση επιβίβασης στο λεωφορείο και την κατάσταση διανυκτέρευσης (όταν υπάρχει) σε καταλύματα των συμμετεχόντων μελών και παραδίδει αυτές τις καταστάσεις (με αναγραφή του οφειλόμενου υπόλοιπου του ναύλου) στον/στην αρχηγό της εκδρομής από τον/την οποίο/οποία τις παραλαμβάνει μετά την εκδρομή και παραδίνει το συνολικό υπόλοιπο της εκδρομής στον/στην Ταμία.
 7. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του/της θέματα και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του/της.
 8. Ενημερώνει στις τακτικές Συνεδριάσεις το ΔΣ για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του/της και εισηγείται σχετικά.
 9. Μεριμνά για τη σήμανση και συντήρηση ορειβατικών διαδρομών στα ελληνικά βουνά.
 10. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά με ορειβατικές διαδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πρόσωπα (οδηγούς, προπονητές-προπονήτριες, εκπαιδευτές-εκπαιδεύτριες κ.ά.), σημαντικές αναβάσεις, αποστολές εξωτερικού, Σχολές, Σεμινάρια, ατυχήματα κ.ά. και φροντίζει για την ενημέρωση του αρχείου του ΣΕΟ.
 11. Τηρεί και φυλάσσει αρχείο των εκδρομών, των διαδρομών, των αναλυτικών προγραμμάτων και των εκθέσεων των Αρχηγών για τις αναβάσεις και συντάσσει τον ετήσειο απολογισμό Αναβάσεων.
 12. Εισηγείται τη χάραξη νέων πεζοπορικών διαδρομών και την οδοσήμανση αυτών.
 13. Ενημερώνει και εφοδιάζει με έντυπα (χάρτες ορειβατικών διαδρομών,σχεδιαγράμματα, τηλέφωνα κ.λ.π.) τον/την εκάστοτε αρχηγό της εκδρομής, για την καλύτερη πορεία των αναβάσεων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
 14. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του/της αναθέτει το ΔΣ.

 

VII. O/H ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ:

 1. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του/της θέματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του/της (Αναρρίχηση, Ορειβατικό Σκι, κτλ).
 2. Καταρτίζει προγράμματα εκπαίδευσης, Σχολών, αναβάσεων, αποστολών, αναρριχήσεων, διαδρομών ορειβατικού σκι, σύμφωνα με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους, μετά την έγκρισή τους από το ΔΣ.
 3. Ενημερώνει τα αρχεία τα σχετικά με την ορειβασία ψηλού βουνού, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι και αγώνων και συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό της ορειβατικής δράσης.
 4. Ενημερώνει στις τακτικές Συνεδριάσεις το ΔΣ για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του/της και εισηγείται σχετικά.
 5. Φροντίζει για την ασφάλιση όσων συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές Σχολές, αθλητικούς αγώνες και ειδικές ορειβατικές αποστολές προγραμματισμένες και οργανωμένες από το Σύλλογο.
 6. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση του ορειβατικού και αναρριχητικού υλικού, καθώς και του υλικού ορειβατικού σκι.
 7. Μεριμνά για τη συγκρότηση, οργάνωση και συντονισμό Ομάδας Διάσωσης.
 8. Εισηγείται στο ΔΣ την αγορά, αντικατάσταση και απόσυρση του ορειβατικού υλικού σύμφωνα με τον Κανονισμό Υλικού.
 9. Φροντίζει για την έγκαιρη παράδοση του ορειβατικού υλικού στους/στις αρχηγούς των αναβάσεων, Σχολών και αναρριχητικών ομάδων.
 10. Προβαίνει στην κατ’ έτος απογραφή όλου του ορειβατικού και αναρριχητικού υλικού και τηρεί βιβλία ορειβατικού υλικού.
 11. Ο/Η έφορος Αναρρίχησης υποβοηθείται στο έργο του/της από πρόσωπο δικής του/της επιλογής, μέλος του Συλλόγου και με σύμφωνη γνώμη του ΔΣ.
 12. Τον/Την Έφορο Αναρρίχησης κωλυώμενο/η αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ κατόπιν απόφασης του ΔΣ.
 13. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του/της αναθέτει το ΔΣ.

 

VIII. O/Η ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

 1. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο στα Καταφύγια και στα λοιπά κτίσματα και εγκαταστάσεις τους και εισηγείται στο ΔΣ τα απαιτούμενα μέτρα για την καλύτερη λειτουργία τους σύμφωνα με τις αρχές, τις αποφάσεις και τους κανονισμούς λειτουργίας που έχουν θεσπιστεί γι’ αυτά από τον Σύλλογο.
 2. Εισηγείται στο ΔΣ προγράμματα κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησης των Καταφυγίων και των άλλων κτισμάτων του Συλλόγου.
 3. Επιβλέπει και συντονίζει την εκτέλεση των σχετικών εργασιών που αποφασίζονται.
 4. Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών σε μέλη, Συλλόγους, ορειβάτες/ορειβάτισσες, μελετητές/μελετήτριες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό Πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τα Καταφύγια του Συλλόγου ή διανυκτέρευση σε αυτά.
 5. Ενημερώνει το Αρχείο Καταγραφής επίπλων, μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών των Καταφυγίων.
 6. Τον/Την Έφορο Καταφυγίων κωλυόμενο/η αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ με σχετική του απόφαση.
 7. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του/της αναθέτει το ΔΣ.

 

                     ΙΙ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 18

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται για δύο (2) έτη από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών και των εισπράξεων, τα λογιστικά βιβλία και γενικά τη διαχείριση του Ταμείου. Κατά τον έλεγχο ερευνά αν υπάρχουν τα απαραίτητα νομότυπα παραστατικά και αν είναι καταχωρημένα στα σχετικά βιβλία.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο όποτε το κρίνει απαραίτητο και οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο, σε κάθε λογής διαχειριστική πράξη του Συλλόγου.
 4. Στην πρώτη Συνεδρίαση, που συγκαλείται εντός δέκα ημερών από την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής με ευθύνη του μέλους που πλειοψήφισε, εκλέγεται από τα παρόντα τρία (3) μέλη ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος και ο/η Γραμματέας. Ο/Η Γραμματέας διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων. Τα Πρακτικά αυτά καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη. Στη Συνεδρίαση αυτή καθορίζεται και το πλαίσιο των ενεργειών της Εξελεγκτικής Επιτροπής όσον αφορά στον προγραμματισμό των τακτικών Συνεδριάσεών της και στον τρόπο άσκησης των ελέγχων που πραγματοποιεί.
 5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση και προτείνει την απαλλαγή ή μη του ΔΣ από κάθε ευθύνη. Αν διαπιστώσει διαχειριστικές ατασθαλίες παίρνει όλα τα νόμιμα μέτρα κατά του/της υπεύθυνου/ης προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Συλλόγου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να ζητήσει με αίτησή της τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση άρνησης του ΔΣ να συμμορφωθεί προς την αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζεται το άρθρο 22 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.
 6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί πάντοτε συλλογικά.
 7. Σε περίπτωση παραίτησης του ΔΣ πριν από τη λήξη της θητείας του ή κατά την περίπτωση του άρθρου 14 παράγραφος 6 του παρόντος Καταστατικού, η Εξελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τη Διοίκηση του Συλλόγου και οφείλει να συγκαλέσει, εντός τριάντα (30) ημερών, Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέας Διοίκησης.
 8. Σε περίπτωση παραίτησης της Εξελεγκτικής Επιτροπήςπριν από τη λήξη της θητείας της, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

 

                ΙΙΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

 1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια. Όλα τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μέλη του Συλλόγου και να είναι ηλικίας άνω των τριάντα (30) χρονών.
 2. Στην πρώτη Συνεδρίαση, που συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής του με ευθύνη του μέλους που πλειοψήφισε, εκλέγονται από τα παρόντα τρία (3) μέλη ο/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος και και ο/η Γραμματέας. Ο/Η Γραμματέας διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων. Τα Πρακτικά αυτά καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη.
 3. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή για τη λήψη απ’οφασης χρειάζονται δύο (2) ψήφοι.
 4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν έχει να εξετάσει κάποια υπόθεση και για τη νόμιμη συγκρότησή του απαιτείται η παρουσία όλων των μελών του. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τακτικών μελών, αυτά αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Οι Συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνονται με κλειστές τις θύρες, δικαιούνται όμως να προσέλθουν σε αυτές αντιπρόσωποι του ΔΣ προκειμένου να αναπτύξουν την κατηγορία, καθώς και το εγκαλούμενο μέλος προκειμένου να αποκρούσει την κατηγορία και μετά από αυτό αποχωρούν.
 2. Κατά τις Συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κρατούνται υποχρεωτικά πρακτικά.
 3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δε δεσμεύεται από διαδικαστικούς τύπους και μπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή μάρτυρες επιπλέον των προταθέντων, με σκοπό το σχηματισμό ορθής κρίσης.
 4. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Εαν μέλος υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να το καλέσει εγγράφως ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και να προτείνει τα αποδεικτικά μέσα για την υποστήριξη της κατηγορίας.
 6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες από τότε που έλαβε την έγκληση και αφού ενημερωθεί γι’ αυτή, καλεί το εγκαλούμενο μέλος να υποβάλλει μέσα σε άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες την απολογία του εγγράφως. Μετά την υποβολή της απολογίας του εγκαλούμενου μέλους ή μετά την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε διάστημα 15 ημερών και εκδίδει την απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί στο εγκαλούμενο μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε ειδικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη του απόφαση, μπορεί το ΠΣ να παρατείνει τις χρονικές προθεσμίες που αναγράφονται στην παράγραφο αυτή.
 7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιληφθεί και αυτεπάγγελτα τη δίωξη και εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΟΙΝΕΣ

 1. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται από το ΔΣ του Συλλόγου, με σχετική του εισήγηση, μέλη του Συλλόγου καθώς και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου εφόσον έχουν επιδείξει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μέλη του Συλλόγου και της ορειβατικής οικογένειας γενικότερα, εφόσον έχουν προβεί σε σοβαρές παραβιάσεις του Καταστατικού, των κανονισμών του Συλλόγου, των σχετικών με τον αθλητισμό Νόμων, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, ή ακόμη και εφόσον έχουν επιδείξει συμπεριφορά προσβλητική προς την Ιστορία, τα Συμφέροντα και του Σκοπούς του Συλλόγου.
 2. Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι: α. Σύσταση β. Προσωρινό Αποκλεισμό, με διάρκεια το πολύ ένα έτος, από εκδρομές και αναβάσεις, από τα Καταφύγια , τα Εντευκτήρια και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου γ. Προσωρινή διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου με διάρκεια το πολύ ένα χρόνο και δ. Οριστική διαγραφή από τη δύναμη του Συλλόγου.
 3. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου είναι τελεσίδικες και εκτελεστές, ενώ οι περιπτώσεις γ και δ μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από προσφυγή του ενδιαφερόμενου μέλους η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου σε αυτό.
 4. Σε περίπτωση προσφυγής του μέλους που τιμωρήθηκε με τις ποινές της παραγράφου 2 εδάφια γ και δ, αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής μέχρι τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

 

                                ΙV  α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, που αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε τακτική Συνεδρίαση μια φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους και σε Έκτακτη όσες φορές κρίνει αναγκαίο το ΔΣ. Επίσης μπορεί να συγκληθεί και από την Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 και το άρθρο 18 παράγραφος 7 του Καταστατικού. Ακόμη μπορεί να συγκληθεί και εφόσον ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με γραπτή αίτησή τους, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέματα.
 3. Το ΔΣ υποχρεούται όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση το πολύ σε ένα μήνα. Σε περίπτωση άρνησης του ΔΣ να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται με άδεια του Δικαστηρίου.
 4. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, καθώς και η διενέργεια αρχαιρεσιών (όταν πρόκειται να γίνουν), ο τόπος η ημερομηνία, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξης, γίνεται εγγράφως και στέλνεται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικη επιστολή, τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, σε όλα τα μέλη. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να ορίζει και την ημερομηνία σύγκλησης δεύτερης συνεδρίας, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας στην πρώτη. Η πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΣΕΟ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 5. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το Δ.Σ. του σωματείου καταρτίζει  κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και τον δημοσιεύει  με  τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή στον ιστότοπο του σωματείου. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, όταν στην έναρξη και κατά τη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (50%+1) ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Ταμειακά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του χρόνου που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση ή αν διακόψει τις εργασίες της από έλλειψη απαρτίας ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε συνέρχεται δεύτερη Συνέλευση, χωρίς νέα πρόσκληση και δημοσίευση, σε εύλογο χρόνο που ορίζεται από το Δ.Σ. στην πρόσκληση της πρώτης Γ.Σ. με τα ίδια ακριβώς θέματα και αποφασίζει νόμιμα με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με την εξαίρεση του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού. Νέα θέματα, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη.
 3. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται από τον/την Πρόεδρο του ΔΣ, πριν από την έναρξη των εργασιών, με βάση κατάσταση των προσερχομένων μελών στην οποία και υπογράφουν τα προσερχόμενα μέλη. Ο/Η Πρόεδρος του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει την απαρτία της Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Ένσταση απαρτίας μπορεί να υποβληθεί στον/στην Πρόεδρο της Συνέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο των εργασιών της η οποία ένσταση εξετάζεται αμέσως.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, όταν δεν ορίζει αλλιώς το Καταστατικό, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση και στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη. Η ψηφοφορία για διάφορα θέματα γίνεται ή με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας ή μυστική με ψηφοδέλτια, ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς ορίζει το Καταστατικό και όταν η απαρτία κατά την ψηφοφορία είναι διαπιστωμένη.
 5. Οι αποφάσεις για θέματα που αφορούν σε ανάκληση του ΔΣ και σε πειθαρχικές ποινές, λαμβάνονται με μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
 6. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στο νόμο είναι άκυρη. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Δικαστήριο, κατόπιν αγωγής μέλους που δε δέχεται την απόφαση ή από καθένα/καθεμία που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά από παρέλευση έξι μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης.
 7. Αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ή για τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία, στην ειδικά για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, του μισού (1/2) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και απόφαση των 3/4 των παρόντων μελών.
 8. Η παρουσία των μελών στη Συνέλευση είναι αυτοπρόσωπη. Δεν επιτρέπεται η παροχή ψήφου από απόν μέλος που την απέστειλε με έγγραφο ή με αντιπρόσωπο (εξουσιοδότηση).

 

ΑΘΡΘΟ 24

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Με την έναρξη των εργασιών και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας, τον/την Πρόεδο, τον/την Γραμματέα και τα δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πλην του δικαστικού αντιπροσώπου. Σε αυτές τις θέσεις δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του λογοδοτούντος ΔΣ.
 2. Ο/Η Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, επιμελείται την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο σε όσα μέλη το ζητούν (κατά σειρά προτεραιότητας), φροντίζει για την ευπρεπή εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσης και διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση σε περίπτωση διατάραξης της τάξης και της ηρεμίας ή οριστικά σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ή άλλου σοβαρού λόγου.
 3. Ο/Η Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει χρονικά περιθώρια ομιλιών (τα οποία εγκρίνει η ΓΣ) και διακόπτει αν οι ομιλίες είναι εκτός θέματος. Για τα μέλη του ΔΣ δεν ορίζονται χρονικά περιθώρια. Οι ομιλητές/τριες έχουν δικαίωμα να μιλήσουν μια φορά, ενώ τα μέλη του ΔΣ καθώς και οι εισηγητές/τριες κάποιας πρότασης έχουν δικαίωμα δευτερολογίας.
 4. Για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης υπεύθυνος/η είναι ο/η Γραμματέας αυτής.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη μιας απόφασης επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και όταν για τρίτη φορά υπάρξει ισοψηφία, τότε η πρόταση ή το θέμα θεωρείται ότι απορρίφθηκε ή ότι δε συζητήθηκε.
 6. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών (υπερ, κατά, άκυρα, λευκά) καταγράφονται στα πρακτικά της Συνέλευσης.
 7. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από το Προεδρείο της και επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο και το/τη Γενικό/ή Γραμματέα του υφιστάμενου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ΔΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου:

1.Εγκρίνει η απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζειγια την απαλλαγή ή όχι του ΔΣ από τις ευθύνες και εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Αν απορρίψει τον απολογισμό πεπραγμένων του ΔΣ ή τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τότε αποφασίζει και ορίζει τη διανέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων οργάνων.

 1. Επικυρώνει ή τροποποιεί τα δικαιώματα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών, που εισηγείται το ΔΣ.
 2. Εγκρίνει, τροποποιεί ή ακυρώνει τις ποινές που έχει απιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 3. Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει εισηγήσεις του ΔΣ για ειδικά θέματα, όπως ανακήρυξη επίτιμων μελών ή και επίτιμων Προέδρων του Συλλόγου, ειδικές βραβεύσεις και διακρίσεις ατόμων, απονομή τιμητικών τίτλων κ.ά.
 4. Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού που εισηγείται το ΔΣ ή συμπληρώνει αυτό, όπως ορίζουν τα σχετικά του άρθρα και ο νόμος.
 5. Αποφασίζει για τη διάλυση ή τη μετατροπή του Συλλόγου, όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και ο νόμος.
 6. Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο.

 

                             IV β. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του συλλόγου , διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός/ή αντιπρόσωπος. Ο/Η Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο/η αναπληρωτής-αναπληρώτριά του/της ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης , στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, μετά από αίτηση του ΔΣ . Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη κατά την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες.

 

ΑΡΘΡΟ 27

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1.Στο/Στη Γενικό/ή Γραμματέα του Συλλόγου υποβάλλουν, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, για το αξίωμα του/της Προέδρου, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όσα μέλη θέλουν και έχουν αυτό το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο.

 1. Οι υποψήφιοι/ες μετέχουν στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλα τα όργανα. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι τουλάχιστον όσα και τα συνολικά εκλεγόμενα μέλη κάθε οργάνου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων, ορίζεται από το δικαστήριο προσωρινή διοίκηση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.
 2. Ο/Η Γενικός/ή Γρραμματέας οφείλει τρεις (3) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και μετά από την ανακήρυξη από το ΔΣ των υποψηφίων για κάθε όργανο, να εκτυπώσει τα σχετικά ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται ενιαία και κάτω από την επικεφαλίδα του κάθε οργάνου και του αξιώματος του/της Προέδρου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.
 3. Δεν επιτρέπεται η εκλογή των ίδιων προσώπων σε περισσότερα από ένα όργανα ή θέσεις.
 4. Απαγορεύεται να μετέχουν στη Διοίκηση του Συλλόγου  όσα μέλη συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 28

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗ-ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ

 

 1. Η Εφορευτική Επιτροπη φροντίζει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξάγονται με τάξη και ηρεμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτιση ή ένσταση που υποβάλλεται.
 2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία και η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή τους είναι όμοια με την απαρτία της προηγηθείσας Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκαν τα δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (πλην του/της Προέδρου της εφορευτικής Επιτροπής).
 3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων Προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων Συμβούλων. Ο/Η εκλογέας ψηφίζει τον/την υποψήφιο/α Πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του/της και σταυροδοτεί με ένα (1) σταυρό τον/την υποψήφιο/α Πρόεδρο της προτίμησής του/της και δικαιούται να σταυροδοτήσει   μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του/της Προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι-ες. Υποψήφιος/α

Πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του/της υποψήφιου/ας συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων Προέδρων, ο/η Πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του/της Προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

 1. Η εκλογή των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με σταυρούς προτίμησης που σημειώνονται στην αρχή των ονομάτων των υποψηφίων. Ο συνολικός αριθμός των σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να ανέρχεται μέχρι το συνολικό αριθμό των τακτικών μελών κάθε οργάνου.
 2. Εκλέγονται οι υποψήφιοι/ες κατά σειρά πλειοψηφίας μέχρι τον προβλεπόμενο αριθμό υποψηφίων για κάθε όργανο (ΔΣ, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο).
 3. Η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων, γίνεται με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία πράξη αναγράφονται τα ονόματά τους με τη σειρά που εκλέχτηκαν και σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε ο καθένας/η καθεμία.
 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκλογικό υλικό, δηλαδή: η κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών (όπου θα αναγράφονται οι δικαιούμενοι/ες να ψηφίσουν και θα υπογράφουν όσοι/όσες ψήφισαν), το πρακτικό της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των εκλεγομένων, ο πίνακας διαλογής, τυχόν ενστάσεις στις σχετικές αποφάσεις, τα ψηφοδέλτια και οι φάκελλοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό υλικό, παραδίδονται με απόδειξη παραλαβής και παράδοσης στο/στη Γενικό/ή Γραμματέα του απερχομένου ΔΣ. Σε περίπτωση απουσίας του/της ή άρνησής του/της, ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος, η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει όλο το σχετικό υλικό στο/στη σύμβουλο που πλειοψήφισε ή φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή του μέχρι να παραδοθεί στο νέο ΔΣ.

 

                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

                    ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.Ο Σύλλογος, κατόπιν απόφασης του ΔΣ και έγκριση αυτής της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ιδρύει και συντηρεί ειδικά τμήματα αναρρίχησης βράχου, χειμερινού και ψηλού βουνού, ορειβατικού σκι, σπηλαιολογίας,αγωνιστικού προασανατολισμού, αθλητικά τμήματα με τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και τμήματα ομάδας διάσωσης και πυρόσβεσης.

 1. Με ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας αυτών των τμημάτων.
 2. Ο Σύλλογος αναγράφει στον προϋπολογισμό του ιδιαίτερα κονδύλια για την ενίσχυση των παραπάνω τμημάτων.
 3. Το ΔΣ κατόπιν απόφασής του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να διαλύσει τα τμήματα αυτά εφόσον έχουν εκτραπεί από το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 31

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΛΥΣΗ, Κ.Α.

 1. Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α) και της

Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκρομικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.).

 1. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού (½) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και πλειοψηφία των 3/4/των παρόντων μελών .
 2. Για την αποχώρηση του Συλλόγου από τη δύναμη της ΟΦΟΕΣΕ και της ΕΟΟΑ ή την ένταξη ή συγχώνευση του Συλλόγου με άλλο Σύλλογο ή ένωση Συλλόγων που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, καθώς και για τη διάλυση του Συλλόγου, χρειάζεται η παρουσία του μισού ( ½) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και πλειοψηφία των 3/4/των παρόντων μελών.
 3. Αν ληφθεί απόφαση διάλυσης του Συλλόγου, εκλέγεται πενταμελής επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου, η οποία μετά την εκκαθάριση περιέρχεται στο ελληνικό Δημόσιο και δη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 32.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. Ως επίτιμος/η Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, εκείνος/η ο/η οποίος/α για τις μεγάλες και πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε στο Σύλλογο, κρίνεται άξιος/α αυτής της τιμής.
 2. Η εκλογή ενός μέλους ως επίτιμου/ης Προέδρου δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία εγγραφής του/της στο Σύλλογο.
 3. Ο/Η επίτιμος/η Πρόεδρος όταν παρίσταται στις συνεδριάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελέυσεων, προεδρεύει σε αυτές.
 4. Ο/Η επίτιμος/η Πρόεδρος που έχει εκλεγεί, παραμένει ισόβιος/α.

 

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΩΡΗΤΕΣ/ΔΩΡΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΡΙΕΣ

 1. Όσοι/όσες προσφέρουν στο Σύλλογο εφ’ άπαξ ποσό πάνω από χίλια (1000) ευρώ θεωρούνται δωρητές/δωρήτριες. Όσοι/Όσες προσφέρουν εφάπαξ πάνω από δέκα χιλιάδες (10000) ευρώ, θεωρούνται ευεργέτες/ευεργέτριες. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ.
 2. Ο Σύλλογος τηρεί αρχείο δωρητών και ευεργετών.

 

ΑΡΘΡΟ 34

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται από το ΔΣ μέσα στα πλαίσια των υφισταμένων  διατάξεων, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 35

Το παρόν Καταστατικό του ΣΕΟ, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε, τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του, από την ειδικά για το σκοπο αυτό συγκληθείσα την  1η Ιουνίου 2022 έκτακτη Γενική Συνέλευση

και αποτελεί τροποποίηση,βελτίωση, εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου μέχρι σήμερα Καταστατικού.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας

 

Χρήστος Ελευθεριάδης                                                   Ειρήνη Γαρυφαλλιά Παντελίδου

 

 

 

 

Τα μέλη

Πάρης Σκουτέλης

Ανατολή Ασαρίδου

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

Νίκη Κακουλίδου

Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Κυριακή Τσιρανίδου

Νικόλαος Αμοιρίδης

 

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 05/17/22 8:04 ΜΜ