ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2022
 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

03-07-2022

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΡΕΜΑ ΟΡΛΙΑ

και μπάνιο στους καταρράκτες

ΑΡΧΗΓΟΙ:

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΙΒΑΤΣΗΣ

ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 
Α’ ομάδα: Αγ. Κων/νος (300 μ.) – καταρρ. Ορλιά (580 μ.)-  καταφ. Κορομηλιάς (1010 μ.)

Απόστ. μετ’ επιστρ.: 11,0 χλμ.          Υ.Δ.: +-1400 μ.

ώρες πορείας:   6                 Β.Δ.: 2

 
Β’ ομάδα: Αγ. Κων/νος (300 μ.) – καταρρ. Ορλιά (580 μ.)- 

Απόστ. μετ’ επιστρ.: 5,0 χλμ.          Υ.Δ.: +-500 μ.

ώρες πορείας:   3-4                 Β.Δ.: 1

 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ

10-07-2022

ΚΙΣΣΑΒΟΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΚΑΛΥΨΟΥΣ

και μπάνιο στους καταρράκτες και το Κόκκινο Νερό

ΑΡΧΗΓΟΙ:

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

ΒΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 
Κοινή ομάδα:

 Κόκκινο Νερό (35 μ.) – καταρρ. Καλυψούς (480 μ.)

Απόστ. μετ’ επιστρ.: 8,0 χλμ.          Υ.Δ.: +-900 μ.

ώρες πορείας:   4                 Β.Δ.: 1

 
 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

17-07-2022

 

 

 

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ

και μπάνιο στον Σταυρό

ΑΡΧΗΓΟΙ:

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 
Κοινή ομάδα:

 Βαρβάρα (560 μ.)–Σούγλιανη (858 μ.)–Άνω Σταυρός (70 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 15,0 χλμ.          Υ.Δ.: +760, -1200 μ.

ώρες πορείας:   6                 Β.Δ.: 1-2

 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ

23-07-2022

ΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

31-07-2022

9 μέρες στη βόρεια ΙΤΑΛΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΤΥΡΟΛΟ – ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ

ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

Λίμνες LAGO και MAGGIORE

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:  Δ.Σ.

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022
 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

07-08-22

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΠΗΛΙΑ ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Μπατζάκης Νίκος

Γρηγόρης Γρηγοριάδης

  ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

από Γκορτσιά – Μπάρμπα –  Κόκα – Στράγκος – Σπηλιά Ιθακήσιου – Πετρόστρουγκα.
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1100 μ. 

ώρες πορείας: 7-8,    Β.Δ.: 2-3

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

21-08-22

ΚΕΡΔΥΛΛΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Θανάσης Μπαλτατζής

Γιάννης Κουραντίδης

ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

από Στεφανινά (480 μ.)

Τακόσια – Γιαννίτσι (1090 μ.)

Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-900 μ. 

ώρες πορείας: 5-6,        Β.Δ.: 1

…και μπάνιο στα Κερδύλλια

 

 

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

27-08-22

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

04-09-22

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

9 μέρες στην ομηρική Ανεμόεσσα

 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

Με πορείες σε όλη την Κάρπαθο και τη νήσο Σαρία.

θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2022
 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

11-09-22

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΑΠΑ ΑΛΩΝΙ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Χρήστος Ελευθεριάδης

Σοφία Παπαλεξίου

 

Α’  ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Αποστόλους (360 μ.) – Παπά ρέμα

Παπά Αλώνι (920 μ.) – καταφ. Κρεβάτια (1020 μ.)

Αγ. Τριάδα (360 μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-900 μ. 

ώρες πορείας: 6-7,        Β.Δ.: 2

Β’  ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Αποστόλους (360 μ.) – καταφ. Κρεβάτια (1020 μ.)

Απόστ. μετ’ επιστρ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-600 μ. 

ώρες πορείας: 4,        Β.Δ.: 1

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

18-09-22

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΑΡΑΠΛΑΚΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΙ:

Ουσταμπασίδης Αλέξανδρος Μουσλόπουλος Σωτήρης

 

 

Α’  ΟΜΑΔΑ

από Αγ. Κόρη (350 μ.)

ρέμα Αραπλάκου  – καταρρ. Αραπλάκου (420 μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Π Ο Ρ Ε Ι Α

Απόσταση: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.200 μ. 

ώρες πορείας: 7-8,        Β.Δ.: 2

Β’  ΟΜΑΔΑ

Από Αγ. Κόρη (350 μ.) – καταρρ. Αραπλάκου (420 μ.)

Απόστ. μετ’ επιστρ.: 7,0 χλμ., Υ.Δ.: +-350 μ. 

ώρες πορείας: 3,        Β.Δ.: 1

…και μπάνιο στον καταρράκτη

 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ

ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

24-09-22

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

25-09-22

ΡΟΔΟΠΗ

ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Δ.Σ.

 

1η μέρα

Ζαγκραντένια, καταρράκτες Αχλαδορέματος

2η μέρα

Διάσχιση φαραγγιού Φαρασινού

 

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 06/19/22 10:02 ΜΜ