ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Το ΔΣ του ΣΕΟ καλεί όλα τα μέλη του ΣΕΟ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την τροποποίηση-επικύρωση του νέου μας Καταστατικού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22, παράγραφος 7 του παρόντος Καταστατικού.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα ημέρα Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00, στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 30, Θεσσαλονίκη.

 

Να σημειώσουμε πως: α. η τροποποίηση του Καταστατικού επιβάλλεται από την αθλητική νομοθεσία και πως, για να πραγματοποιηθεί, πρέπει να υπάρξει η παρουσία πάνω από το μισό αριθμό -συν ένα μέλος- των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και απόφαση των 3/4 αυτών  (άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα).

Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη (και άρα ορίζουν και την απαρτία της έκτακτης ΓΣ), είναι όσα μέλη εγγράφηκαν στο Σύλλογο μέχρι και τις 31/5/2021 και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. (Άρθρο 7, παράγραφος 6 του ισχύοντος Καταστατικού).

 

β. Επισυνάπτεται το σχέδιο του Καταστατικού καθώς και το ΦΕΚ του αθλητικού νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου γίνεται η τροποποίηση του Καταστατικού.  Καλούνται όλα τα μέλη μας να μελετήσουν το Καταστατικό και να κάνουν, ενδεχομένως, τις προτάσεις τους. Επομένως, το σχέδιο του Καταστατικού που επισυνάπτεται δεν είναι απαραίτητα το τελικό κείμενο. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος μας θα ήθελε να το μελετήσει σε έντυπη μορφή, θα υπάρχει τυπωμένο στο Εντευκτήριο του Συλλόγου μας.

Είναι σημαντικό τα μέλη μας να έχουν μελετήσει το Καταστατικό που πρόκειται να ψηφιστεί, ώστε να διαβαστούν στη Συνέλευση μόνο τα άρθρα για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση προς συζήτηση.

 

γ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, στις 18:00 στον ίδιο χώρο. Επισημαίνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται ο ίδιος αριθμός ατόμων για την επίτευξη απαρτίας (δεν ισχύει, δηλαδή, ό,τι στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις).

 

Το ΔΣ του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 05/9/22 2:56 ΜΜ