ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ Γ.Σ. 15-03-2023

             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική  Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 30 Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων έτους 202
  3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2022 και άλλων οικονομικών θεμάτων.
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Συζήτηση – Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024.
  7. Εξουσιοδότηση στο ΔΣ για διαχείριση του Διαμερίσματος ιδιοκτησίας ΣΕΟ κάτω του Εντευκτηρίου του.
  8. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το ΔΣ.
  9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τονίζεται η παράκληση να είναι όλοι παρόντες στις 18:00 ώστε να έχουμε απαρτία εξ αρχής.  Σε περίπτωση μη απαρτίας, τα μέλη καλούνται σε νέα Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα στις 18:30, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 02/28/23 8:29 ΜΜ