ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

 

 

 

Πλατεία Αριστοτέλους 5

ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310-224710

Email: info@seoreivaton.gr

           Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00  στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Ελ. Βενιζέλου 30, Θεσσαλονίκη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της 13-06-2021.
  3. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων έτους 2021 (από 13/06/2021 έως 31/12/2021)
  4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2021 (από 1/1/2021 έως 31/12/2021).
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Συζήτηση – Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.
  8. Έγκριση διαγραφών μελών του Συλλόγου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.2β.
  9. Έγκριση Πεπραγμένων του ΔΣ.
  10. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το ΔΣ.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας , τα μέλη καλούνται σε νέα Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Φεβρουρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 01/18/22 8:22 ΜΜ