Σχολές Εκπαίδευσης

1. Σ.Ε.Ο.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Πέμπτη 30/3/2017 – Γραφεία Σ.Ε.Ο., 08.00μ.μ.
– Συνάντηση μαθητών – εκπαιδευτών
– Ιστορία της ορειβασίας και ανάλυση των στόχων της Σχολής

2. Σάββατο 1/04/2017 και Κυριακή 2/04/2017 – Αναρριχητικό πεδίο Ρετζικίου (περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης)
ΘΕΜΑ: Κινησιολογία και αναρριχητικές τεχνικές
Ανάλυση και εκτέλεση ασκήσεων στα μικρά boulder
Θέση κορμού, τοποθέτηση χεριών-ποδιών, ο ρόλος της αναπνοής, τριβές, κ.ά.

3. Πέμπτη 6/04/2017 – Γραφεία Σ.Ε.Ο.
ΘΕΩΡΙΑ: Υλικά-Κόμποι στην αναρρίχηση και ανάλυση αυτών
Ζώνη αναρρίχησης, οκτάρι, reverse, ψαλιδιά, παπούτσια, καρφιά, κ.ά.

4. Σάββατο 8/04/2017 και Κυριακή 9/04/2017– Αναρριχητικό πεδίο Λουτρακίου Αριδαίας
ΘΕΜΑ: Αναρρίχηση διαδρομών με ασφάλεια κορυφής (Top rope)
Ασφάλιση αναρριχητή με όλα τα υλικά ασφάλισης
Ιστορική αναδρομή και ανάλυση (Gri-Gri, Reverso, μισή ψαλιδιά)

Τυπική σχοινοσυντροφιά – Επίδειξη
Rapel: Κατάβαση από βράχο με σχοινιά και ανάλυση

5. Πέμπτη 20/04/2017 – Γραφεία Σ.Ε.Ο.
ΘΕΩΡΙΑ: Επιλογή θέσης ρελέ και κατασκευή ρελέ ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλειών και την ποιότητά τους. Ανάλυση μεθόδων.
Κώδικας επικοινωνίας μεταξύ σχοινοσυντρόφων.

6. Σάββατο 22/04/2017 και Κυριακή 23/04/2017 – Αναρριχητικό πεδίο Ζηλνιά στον Όλυμπο
ΘΕΜΑ: Αναρρίχηση διαδρομών με πολλαπλά ρελέ (multi-pitch), 4-5 σχοινιές

7. Πέμπτη 27/04/2017 – Γραφεία Σ.Ε.Ο.
ΘΕΩΡΙΑ: Διατροφή – προπόνηση στην αναρρίχηση και προετοιμασία για multi-pitch.

8. Σάββατο 29/04/2017 και Κυριακή 30/04/2017 – Αναρριχητικό πεδίο Μετεώρων
ΘΕΜΑ: Αναρρίχηση διαδρομών (multi-pitch)

9. Πέμπτη 4/06/2017 – Γραφεία Σ.Ε.Ο.
ΘΕΩΡΙΑ: Κίνδυνοι στην αναρρίχηση – ποια είναι στατιστικά τα πιο συνηθισμένα λάθη και η αποφυγή τους. Σκίτσα διαδρομών, αναρριχητικοί οδηγοί.

10. Σάββατο 6/06/2017 και Κυριακή 7/04/2017– Αναρριχητικό πεδίο Σπηλαίου Γρεβενών
ΘΕΜΑ: Αναρρίχηση αθλητικών διαδρομών

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής
Υπεύθυνος της Σχολής: Γκάλιος Γεώργιος (6974317617)
ΣΕΟ Θεσσαλονίκης: 2310-224710 καθημερινά 19.00-22.00

 

 

 

2. ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΞΗ 2017

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης  διοργανώνει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου.

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή έχουν οι απόφοιτοι Σχολών Αρχαρίων Αναρρίχησης Βράχου και εφόσον πετύχουν σε εξέταση εισαγωγής σε αναρρίχηση διαδρομής αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς, δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA με χρήση μόνιμων ασφαλειών.

Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει:

Τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA.

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:

Θεωρία

1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).

2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).

3. Εξοπλισμός (Βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).

4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).

5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).

6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.

7. Ποιότητες βράχου (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).

8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.

9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).

10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.

11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).

12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).

13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).

14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).

15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική

1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Βαράσοβα).

2. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Γρανίτη (π.χ. Τήνος).

3. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα).

4. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης).

5. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (Αναφορά στις προεκτάσεις και στη χρήση διπλού σχοινιού).

6. Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ).

7. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.

8. Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες.

9. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).

10. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).

11. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.

12. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους.

13. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση).

14. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ

ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΞΗ 2017

1. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

 • Συνάντηση Μαθητών Εκπαιδευτών
 • Εξέταση εισαγωγής σε διαδρομή 5+ UIAA
 • Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον, ότι αφορά διαδρομές περιπέτειας πολλών σχοινιών.

Κυριακή 14 Μαΐου 2017

 • Χρήση φορητών ασφαλειών και συστήματα αγκυρώσεων
 • Ασφαλιστικές συσκευές
 • Ραπέλ
 • Χρήση διπλού σχοινιού
 • Αναρρίχηση διαδρομών

2. ΖΗΛΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

 • Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών
 • Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους
 • Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (Αναφορά στις προεκτάσεις και στη χρήση διπλού σχοινιού).

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

 • Αναρρίχηση διαδρομών περιπέτειας

3. ΜΕΤΕΩΡΑ

Σάββατο 27 Μαΐου 2017

 • Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών)
 • Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση)

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

 • Αναρρίχηση διαδρομών με χρήση φορητών ασφαλειών

4. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

 • Τεχνικές ανοίγματος νέων διαδρομών και άνοιγμα διαδρομών
 • Εισαγωγή στην προπόνηση και στην διατροφή

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Εξετάσεις αποφοίτησης σε όλη την ύλη της Σχολής

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή
 • Μία Φωτογραφία του υποψηφίου.
 • Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου) που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης του υποψηφίου.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου.
 • Αριθμός Μέλους του υποψηφίου σε Σωματείο της ΕΟΟΑ.
 • Φωτοτυπία διπλώματος Σχολής Αρχαρίων Αναρρίχησης Βράχου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΛΙΟΣ

Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης

Οδηγός Βουνού

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της Σχολής :

Γεώργιος Γκάλιος

Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης

Οδηγός Βουνού

Τηλ.  6974 317617