Σχολές Αναρρίχησης

Σ.Ε.Ο.     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

 

Σάββατο   2 Νοεμβρίου  10:00

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

 • Εξετάσεις εισαγωγής

Επικεφαλής αναρρίχηση σε διαδρομή αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς, δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA με χρήση μόνιμων ασφαλειών.

Θεωρία :

 • Υλικά αναρρίχησης , Μόνιμες  και φορητές ασφάλειες
 • Επικεφαλής αναρρίχηση και τοποθέτηση φορητών ασφαλειών .
 • Προετοιμασία για διαδρομή πολλαπλών σχοινιών
 • Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων

 

Κυριακή 3 Νοεμβρίου

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

 • Κατασκευή Ρελέ με μόνιμες και φορητές ασφάλειες.
 • Χειρισμοί σχοινιών

 

Σάββατο  9 Νοεμβρίου  09:00

ΜΕΤΕΩΡΑ

 • Εκτέλεση διαδρομών με σχισμές και χρήση φορητών ασφαλειών.

Θεωρία :

 • Ραπέλ και  στοιχεία διάσωσης και αυτοδιάσωσης
 • Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).
 • Περιβάλλον και η προστασία του

 

Κυριακή   10 Νοεμβρίου  09:00

ΜΕΤΕΩΡΑ

 • Εκτέλεση διαδρομών με σχισμές και χρήση φορητών ασφαλειών.

Θεωρία :

 • Αναρριχητική ιστορία, ηθική και κουλτούρα

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Θεωρία γραφεία ΣΕΟ

 • Πρώτες Βοήθειες

 

Σάββατο 16 Νοεμβρίου

ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

 • Προετοιμασία για διαδρομή πολλαπλών σχοινιών
 • Κατασκευή Ρελέ με μόνιμες και φορητές ασφάλειες.
 • Χειρισμοί σχοινιών

 

Κυριακή  17 Νοεμβρίου

ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

 • Προετοιμασία για διαδρομή πολλαπλών σχοινιών

 

Σάββατο 23 Νοεμβρίου

ΜΕΤΕΩΡΑ

 • Εκτέλεση διαδρομών με σχισμές και χρήση φορητών ασφαλειών.

 

Κυριακή 24 Νοεμβρίου

ΜΟΥΖΑΚΙ

Εξετάσεις αποφοίτησης σε όλη την ύλη της Σχολής.

 

 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ

Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.

Οδηγός Βουνού HMGA

Τηλ.  6944514920

 

 

 
Σ.Ε.Ο.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

1.

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, 20:00

Γραφεία ΣΕΟ  Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ : Έναρξη Σχολής -Συνάντηση Μαθητών Εκπαιδευτών-Ανάλυση προγράμματος

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ  ΠΙΣΤΑ  ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ  «ΦΑΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ»

ΘΕΜΑ : Τεχνικές Αναρρίχησης

                Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου

                Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, )

Κυριακή   22 Σεπτεμβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ  ΠΙΣΤΑ  ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ  «ΦΑΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ»

ΘΕΜΑ  : Εξοπλισμός – Κόμποι  και οι εφαρμογές τους

                 Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου   (TOP ROPE)

2.

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, 20:00

Γραφεία ΣΕΟ  Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην αναρρίχηση , Αναρριχητικός εξοπλισμός και η χρήση του

Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς

                Ιστορία της αναρρίχησης 

                Ανάγνωση αναρριχητικών οδηγών

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ «ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ»

 ΘΕΜΑ : Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m

                 Αναρρίχηση επικεφαλής

Κυριακή  29 Σεπτεμβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ «ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ»     

ΘΕΜΑ  : Χειρισμοί σχοινιών

                 Τοποθέτηση ασφαλειών,    Πτώσεις   

                 Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας)

3.

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, 20:00

Γραφεία ΣΕΟ  Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ : Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων – Βαθμολογίες – Ιστορία

 Σάββατο 5 Οκτωβρίου

ΖΗΛΝΙΑ

ΘΕΜΑ : Αναρρίχηση διαδρομών επικεφαλής 

                Χρήση ημιαυτόματων συσκευών ασφάλισης (gri – gri)

Κυριακή  6 Οκτωβρίου

ΖΗΛΝΙΑ

ΘΕΜΑ : Μέθοδος ασφαλούς επιστροφής από διαδρομές

                Χρήση gri-gri

4.

Σάββατο  12 Οκτωβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ   ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Προετοιμασία και εκτέλεση αναρριχητικών διαδρομών

                Οργάνωση ραπέλ         

Κυριακή  13 Οκτωβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ   ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ  : Προετοιμασία και εκτέλεση αναρριχητικών διαδρομών πολλαπλών σχοινιών

5.

Σάββατο  19 Οκτωβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην αθλητική αναρρίχηση

                Βελτίωση τεχνικής σε πίστα αναρρίχησης

                Βασικές αρχές της προπόνησης

Κυριακή   20 Οκτωβρίου

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΘΕΜΑ :  Εξετάσεις αποφοίτησης Σχολής Αρχαρίων Αναρρίχησης Βράχου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης:

 • Αίτηση εγγραφής με 2 φωτογραφίες
 • Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο μόνο (6μήνου)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 • Φωτοτυπία δελτίου μέλους συλλόγου.( Για όποιον είναι μέλος συλλόγου)

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ

Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.

Οδηγός Βουνού HMGA

Τηλ.  6944514920