Μήνας: Ιούνιος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ. Σ.Ε.Ο.

Αγαπητά μέλη του ΣΕΟ Να σας ενημερώσουμε και για τους/τις αντιπροσώπους μας στην Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο   Εξελεγκτική Επιτροπή Μπατζάκης Νικόλαος Τσιακάλη Κατερίνα Κελαντωνίδου Έφη Αναπληρωματικά μέλη: Ψωμάς Χαρίλαος Κέρογλου Βασίλειος   Πειθαρχικό Συμβούλιο     Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης Γιαννικόπουλος Ανέστης Διαμαντίδης Ιωάννης Αναπληρωματικά μέλη: Ζαγγελίδης Κοσμάς Καρεκλάς Αναστάσιος   Εκφρασμένη πρόθεση του […]