ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Γιαννικόπουλος Ανέστης
Αντιπρόεδρος Σκουτέλης Πάρης
Γεν. Γραμματέας Τσιακάλη Κατερίνα
Ταμίας Αρβανίτης Νίκος
Βοηθός Ταμία Κοταρίδου Σοφία
Έφορος Αναβάσεων  Γρηγοριάδης Γρηγόρης
Έφορος Καταφυγίων Σκουτέλης Πάρης
Έφορος Αναρρίχησης Γκάλιος Γεώργιος
Υπεύθυνος αναρριχητικού υλικού Αμοιρίδης Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας Ασαρίδου Ανατολή

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Μπατζάκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Νικόλαος
Γραμματέας
Κελαντωνίδου Έφη

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Ελευθεριάδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος
Κουραντίδης Γιάννης
Γραμματέας
Καρεκλάς Αναστάσιος