ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Γιαννικόπουλος Ανέστης
Αντιπρόεδρος Σκουτέλης Πάρης
Γεν. Γραμματέας Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Τσιακάλη Κατερίνα
Ταμίας Αρβανίτης Νίκος
Έφορος Αναβάσεων Μπαλντούμης Δημήτρης
Έφορος Καταφυγίων Σκουτέλης Πάρης
Έφορος Αναρρίχησης Αμοιρίδης Νίκος
Υπεύθυνος αναρριχητικού υλικού Κούγκας Γιώργος
Ειδικός Γραμματέας Ασαρίδου Ανατολή

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Δαυιδόπουλος Γιώργος
Αντιπρόεδρος Σπανούδης Αθανάσιος
Γραμματέας Μπατζάκης Νίκος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Αντιπρόεδρος Γιαβάνογλου Τριαντάφυλλος
Γραμματέας Γκάλιος Γεώργιος