Καταστατικό Συλλόγου

Καταστατικό Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 2-11-2022