Καταστατικό Συλλόγου

Καταστατικό Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 18-8-2000