Καταγραφή Διαδρομών με GPS

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ G.P.S.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο.

ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

Φαράγγι Σκάλας – Λιβάδι – Ομβριανός

Ανατολικό Ζαγόρι Λίμνη Αρβανίτα – Καταρράκτες – Ηλιοχώρι

Καπέσοβο – Σκάλα Βραδέτου – Μπελόη

Κατάρα – Καζάρμα

Κόνιτσα – Τραπεζίτσα

Μικρό Πάπιγκο – Προβατίνα – Τσεπέλοβο

Μικρό Πάπιγκο – Καταφύγιο Αστράκας – Δρακόλιμνη

Μαυροβούνι – Φλέγγα

Μονοδένδρι – Φαράγκι Βίκου – Πηγές – Βίκος

Μονοδένδρι – Οξιά – Στούρος – Ελαφότοπος

Μικρό Πάπιγκο – Αστράκας – Λίμνη Ρομπόζη – Καταφύγιο

Περίβλεπτος – Δίκορφο – Ελάτη

Τρίστενο – Λίμνη Αωού – Χρυσοβίτσα

Χουλιαράδες – Ελληνικό – Γέφυρα Λυσιάς

Μικρό Πάπιγκο – Αστράκας – Βραδέτο

Μικρό Πάπιγκο – Γκαμήλα

Μικρό Πάπιγκο – Προβατίνα – Αστράκας

Βικάκι – Μονή Ρογκοβού – Γεφύρι Πλακίδα

Βίκος – Πηγές Βοϊδομάτη- Μικρο Πάπιγκο – Μεγάλο Πάπιγκο

Τσεπέλοβο – Κήποι – Γέφυρα Κόκκορη – Μονοδένδρι

Κόνιτσα – Μονή Στομίου – Δρακόλιμνη – Αστράκας

Μελιγγοί – Τόμαρος

Κεφαλόβρυσο – Ελληνική αλβανική Νεμέρτσικα

Γκορτσιά – Γιώσσος Αποστολίδης

Γκορτσιά – Ανάθεμα – Γιώσσος Αποστολίδης

Γκορτσιά – Στραγγος- Γουμαροστάλι – Πριόνια

Λούκι Μύτικα – Κακόσκαλα – Γιώσσος Αποστολίδης

Καταφύγιο ΣΕΟ – Λούκι Μύτικα – Κακόσκαλα – Ζωνάρια

Καρασκίνη – Παπά Ράχη – Οροπέδιο Μουσών

Πριόνια – Γουμαροστάλι – Οροπέδιο Μύτικας – Κακόσκαλα

Πριόνια – Γουμαροστάλι – Οροπέδιο

Πριόνια – Ρέμα Μελιτζάνη – Καλόγερος – Λιβαδάκι

Οροπέδιο – Χονδρομεσοράχη – Πριόνια

Πετρόστρουγκα – Σκούρτα χειμερινή

Οροπέδιο Μουσών – Κακόσκαλα – Σκολιό – Άγιος Αντώνιος – Μεταμόρφωση – Σταυροϊτιές – Οροπέδιο

Γκορτσιά – Ρέμα Ίταμος – Θέση Τραμπάλα

Σταυρός – Μάνα νερού – Σέλωμα – Μπάρμπα

Σταυρός Μάνα Νερού Σέλωμα Μπάρμπα παραλλαγή

Βροντού – Κλεφτόβρυση

Αγία Κόρη – Κοπανούλα – Έλατος

Όλυμπος Λιβαδάκι

Κοκκινοπλός – Κίτρος

Κοκκινοπλός – Ρέμα Σταλαγματιάς – Φλάμπουρο – Κίτρος

Κορυφή Βουλγάρα – Κοκκινοπλός

Κορυφή Βουλγάρα – Κοκκινοπλός εναλλακτική

Κοκκινοπλός – Βρυσοπούλες – ΚΕΟΑΧ

Καταφύγιο ΣΕΟ – Μύτικας – Σκολιό – Άγιος Αντώνιος

Άγιος Ιωάννης – Γκόλνα – Ενιπέας – Λιτόχωρο

Καταφύγιο Κρεβάτια – Μπαρμπαλάς – Οροπέδιο – Μύτικας

Άγιος Ιωάννης – Ρέμα Σκανδαλιάρας – Δάσος Μάλτας

Καρυά – Κακάβρακας

Λιτόχωρο – Ζηλνια – Μονή Διονυσίου – Πριόνια