Πρόσκληση σε ετήσια, τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου Πελοποννησίων «Κολοκοτρώνης», πλατεία Αριστοτέλους 5, 1ος όροφος, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εφορευτικής επιτροπής.
  2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  3. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους.
  4. Ανάγνωση απολογισμού έτους 2017 και προϋπολογισμού έτους 2018.
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ.
  7. Έγκριση τροποποιημένου απολογισμού έτους 2014.
  8. Απαλλαγή των Διοικήσεων από το 1998 ως σήμερα για την αμέλεια θεώρησης βιβλίων πρωτοκόλλου και εσόδων-εξόδων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  9. Διαγραφή μελών του Συλλόγου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.2β.
  10. Διάφορες προτάσεις.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας καλούνται τα μέλη σε νέα τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

            ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: 02/12/18 11:05 ΜΜ