ΑΩΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΒΟΒΟΥΣΑ

ΑΩΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗ ΒΟΒΟΥΣΑ

Με διανυκτέρευση στο Δίστρατο – Διήμερη διάσχιση.(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

Ημερομηνία

Σεπ 28 2019 - Σεπ 29 2019

Αρχηγοί

Δ.Σ.