ΒΕΡΜΙΟ ΤΡΟΥΛΟΣ

ΒΕΡΜΙΟ ΤΡΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

23-10-22

ΒΕΡΜΙΟ

ΤΡΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

από 3-5 Πηγάδια (1440) – Τρούλλος (2013) –

προφ. Ηλίας (1930)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-750 μ. 

ώρες πορείας: 4-5,        Β.Δ.:

Ημερομηνία

Οκτ 23 2022

Αρχηγοί

Παναγιώτης Κυριακόπουλος - Κουτσούκης Αλέξανδρος