ΒΟΪΟ – ΟΝΤΡΙΑ

ΒΟΪΟ – ΟΝΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

29-05-2022

 

 

ΒΟΪΟ – ΟΝΤΡΙΑ
Α’ ομάδα:

Βράχος (1070 μ.) – Μικρά Όντρια(1530 μ.) –

Μεγάλα Όντρια(1589 μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόσταση: 13,0 χλμ.

Υ.Δ.: +-750 μ.   ώρες πορείας: 5      Β.Δ.:1-2

Β’ ομάδα:

Βράχος (1070 μ.) – Μικρά Όντρια(1530 μ.) –

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόσταση: 9,0 χλμ.

Υ.Δ.: +-620 μ.   ώρες πορείας: 4      Β.Δ.:1

Ημερομηνία

Μαΐ 29 2022

Αρχηγοί

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ