ΓΡΑΜΟΣ

ΓΡΑΜΟΣ

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΠΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΟΥ

Με αναβάσεις στην Τσούκα Πέτσικ (2,520), τη Μαύρη Πέτρα (2.256),

το Περήφανο (2.444),την Κιάφα (2.395), την Επάνω Αρένα (2.192)

και τις αλπικές λίμνες Γκίστοβα και Μουτσάλια

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ημερομηνία

Οκτ 24 2020 - Οκτ 28 2020

Τοποθεσία

Γράμος, Ελλάδα
Γράμος, Ελλάδα

Αρχηγοί

Δ.Σ.