ΟΛΥΜΠΟΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

από Γκορτσιά (1100) στο Σέλωμα (1100) το καταφ. Κορομηλιάς (1000)

και τον Αγ. Κων/νο (260)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόστ.:11,2 χλμ., Υ.Δ.: +315, -1072 μ. ώρες πορείας: 5,      Β.Δ.: 1-2

Ημερομηνία

Ιαν 13 2019

Αρχηγοί

Πάρις Σκουτέλης - Γιώργος Κούγκας