ΟΛΥΜΠΟΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Πριόνια (1.060 μ.), Καλόγερος (2.677 μ.), Λιβαδάκι (2.382 μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η Π Ο Ρ Ε Ι Α Απόστ.: 20,0 χλμ., Υ.Δ.: +-2.013 μ. ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 3

 

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Πριόνια (1.060 μ.), καταφ. Αγαπητού (2.035 μ.) Απόστ. μετ’ επιστρ.:11,0 χλμ., Υ.Δ.:+-1.335 μ. ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

Ημερομηνία

Σεπ 01 2019

Αρχηγοί

Μάρδας Δημήτρης - Ελένη Αποστολίδου