ΟΛΥΜΠΟΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ

     Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 Αγ. Κόρη (400) – Ρεμπελάκια– Κλεφτόβρυση (1410) – Έλατος (1510) – Μαστορούλη (970) – Αγ. Απόστολοι (400)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1314 μ.

ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 2-3

 


  Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αγ. Κόρη (400) – Μαστορούλη (970) –

Αγ. Απόστολοι (400)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-720 μ.

ώρες πορείας: 4, Β.Δ.:

Ημερομηνία

Νοέ 03 2019