ΟΡΛΙΑΚΑΣ «στα ίχνη του Λύγκα»

ΟΡΛΙΑΚΑΣ «στα ίχνη του Λύγκα»

ΚΥΡΙΑΚΗ

27-06-21

ΟΡΛΙΑΚΑΣ

«στα ίχνη του Λύγκα»

  ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

Από τον Ζιάκα (1.000 μ.),

 κορυφή Όρλιακα (1.432 μ.) –

Σπήλαιο (960 μ.) – γεφύρι Πορτίτσας (660 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόστ.: 13,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.230 μ. 

ώρες πορείας: 6,        Β.Δ.: 2

 

Ημερομηνία

Ιούν 27 2021

Αρχηγοί

Παναγιώτης Ξανθόπουλος - Σωτήρης Μουσλόπουλος