ΠΑΓΓΑΙΟ

ΠΑΓΓΑΙΟ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

14-06-20

ΠΑΓΓΑΙΟ
Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από Κορμίστα (220 μ.) – Μ.
Εικοσιφοίνισσας (580 μ.) – Κεντίκι
(920 μ.) – Νικήσιανη (330 μ.)

Απόσταση: 14,0 χλμ. Υ.Δ. +1.240, -1.120 μ.
Ώρες πορείας: 5-6 Β.Δ. 2

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Μ. Εικοσιφοίνισσας (580μ.) – Κεντίκι
(920 μ.) – Νικήσιανη (330 μ.)

Απόσταση: 7,0 χλμ. Υ.Δ. +450, -700 μ.
Ώρες πορείας: 3, Β.Δ. 1

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Greek…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Greek…
  • Create a new word list…
 • Copy

Ημερομηνία

Ιούν 14 2020

Τοποθεσία

Παγγαίο, Greece
Παγγαίο, Greece

Αρχηγοί

Ελευθεριάδης Χρήστος - Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης