ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στον ΓΡΑΜΟ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στον ΓΡΑΜΟ

ΑΠΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01-05-20

ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

03-05-20

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

στον ΓΡΑΜΟ

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

 

ΑΡΧΗΓΟΣ:

Δ.Σ.

 

Ημερομηνία

Μαΐ 01 2020 - Μαΐ 03 2020

Τοποθεσία

Γράμος, Ελλάδα
Γράμος, Ελλάδα

Αρχηγοί

Δ.Σ.