Στα γεφύρια του Κρουσοβίτη

Στα γεφύρια του Κρουσοβίτη

από το Νερϊδοχώρι (390) στο Καρυδοχώρι (650) Δ Ι Α Σ Χ Ι ΣΗ

στο φαράγγι του Κρουσοβίτη

Απόστ.: 7,0 χλμ., Υ.Δ.: +310, -60 μ. 

ώρες πορείας: 3,     Β.Δ.: 1

Ημερομηνία

Σεπ 30 2018

Τοποθεσία

Κρουσοβιτη, Sintiki, Greece
Κρουσοβιτη, Sintiki, Greece

Αρχηγοί

Μπαλτατζής Θανάσης - Κουραντίδης Γιάννης