ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ και μπάνιο στον Σταυρό

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ και μπάνιο στον Σταυρό

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

17-07-2022

 

 

 

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ

και μπάνιο στον Σταυρό

Κοινή ομάδα:

 Βαρβάρα (560 μ.)–Σούγλιανη (858 μ.)–Άνω Σταυρός (70 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόσταση: 15,0 χλμ.          Υ.Δ.: +760, -1200 μ.

ώρες πορείας:   6                 Β.Δ.: 1-2

Ημερομηνία

Ιούλ 17 2022