ΤΕΜΠΗ «στο κάστρο της Ωριάς»

ΤΕΜΠΗ «στο κάστρο της Ωριάς»

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

13-06-21

ΤΕΜΠΗ

«στο κάστρο της Ωριάς»

ΚΟΙΝΗ  ΟΜΑΔΑ

από την κοιλάδα των Τεμπών (20 μ.)

κάστρο Ωριάς (230 μ.) – προφ. Ηλίας (590 μ.) – Αμπελάκια (400 μ.)

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η

Απόστ.: 9,0 χλμ., Υ.Δ.: +720, -400 μ. 

ώρες πορείας: 4,        Β.Δ.: 1

Δείτε τη διαδρομή

Ημερομηνία

Ιούν 13 2021

Τοποθεσία

ΤΕΜΠΗ
Τέμπη, Λάρισα, Ελλάδα

Αρχηγοί

Κώστας Ζήκου - Γιώργος Κούγκας