ΜΠΕΛΕΣ

ΜΠΕΛΕΣ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

08-03-20

 

ΜΠΕΛΕΣ
Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

από Άνω Πορόια (395 μ.) – Γερμανική Βρύση – Ασπρόλιμνη (1.164μ.)

Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η   Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η

Απόσταση: 12,0 χλμ.          Υ.Δ. +-1.070 μ.

 Ώρες πορείας: 6                    Β.Δ. 2

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

«Το μονοπάτι της Αλεπούς»

από Άνω Πορόια (395 μ.) –

Γερμανική Βρύση (1.164μ.)

Απόσταση: 9,0 χλμ.          Υ.Δ. +-827 μ.

 Ώρες πορείας: 5                    Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ: Αλέξανδρος Ουσταμπασίδης – Σωτήρης Μουσλόπουλος

Ημερομηνία

Μαρ 08 2020