9 μέρες στη βόρεια ΙΤΑΛΙΑ ΝΟΤΙΟ ΤΥΡΟΛΟ – ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

9 μέρες στη βόρεια ΙΤΑΛΙΑ ΝΟΤΙΟ ΤΥΡΟΛΟ – ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

23-07-2022

ΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

31-07-2022

9 μέρες στη βόρεια ΙΤΑΛΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΤΥΡΟΛΟ – ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ

ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

Λίμνες LAGO και MAGGIORE

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

Ημερομηνία

Ιούλ 23 2022 - Ιούλ 31 2022

Αρχηγοί

Δ.Σ.