9 μέρες στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

9 μέρες στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

21 έως 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 9 μέρες στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Στις κορυφές και τα αρχαία μονοπάτια της παλιάς Ελλάδας.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

 

 

 

Ημερομηνία

Αυγ 21 2021 - Αυγ 29 2021
Πελοπόννησος, Ελλάδα

Τοποθεσία

Πελοπόννησος, Ελλάδα
Πελοπόννησος, Ελλάδα

Αρχηγοί

Δ.Σ.