Άγιος Νικόλαος – κορυφή Μουντάκι – Μαυρόλακος – Άγιος Νικόλαος