Άνω Μηλιά – Πέντε Πύργοι – Τούφα Καραγιώργη – Χτένι – Άνω Μηλιά