Άνω Πορόια – Ασπρόλιμνη – Ομορφούλα – πολυβολείο Ίτσιου