Αδάμας – Νύχια – Κλήμα – Θέατρο – Κατακόμβες – Πλάκα