Αναστασιά – κορυφή Φλόγα – κορυφή Ανατ. Μενοίκιου – Σκοπιά