Απείρανθος – Φωτοδότης – Δανακός – Αγία Μαρίνα – Ζας – Φιλότι.gpx Κινίδαρος – Εγγαρές