Βίγλα – κορυφή Λούτζερ – Φαλακρό – κορυφή Γώγου Κεφαλή