Βραδέτο – Μέγας Λάκκος – κορυφή Γκαμήλα – Μικρό Πάπιγκο