Δρυοπίδα – Σπιτάρες – Παναγιά Μαθιάς – Καλό Λιβάδι – Παναγιά Κανάλα – Δρυοπίδα