Κορυφή Προφήτης Ηλίας – Σκοτωμένο Νερό – Πεντάλοφος – Εναλλακτική